IRNDT – system do termowizyjnych badań nieniszczących w ofercie EC Test Systems.

2010-07-12 Katarzyna Małysa

IRNDT firmy Automation Technology to modułowy system zawierający sprzęt i oprogramowanie niezbędnie do prowadzenia badań nieniszczących z wykorzystaniem kamer termowizyjnych. Procedura pozwala na bezstykowe pomiary wszystkich znanych materiałów mających możliwość emisji i absorpcji ciepła. IRNDT, przy użyciu termografii, pozwala na uzyskanie precyzyjnych informacji nt. badanego obiektu dotyczących rozkładu temperatury i jej zmiany w czasie .

Zastosowanie:

  • badanie materiałów kompozytowych,
  • badania poszczególnych łańcuchów włókien węglowych,
  • kontrola jakości skóry,
  • wykrywanie zawirowań powietrza,
  • kontrola jakości spoin,
  • wykrywanie korozji pod powierzchnią farby,
  • wykrywanie mikropęknięć w kołach i felgach samochodowych,
  • badania poszycia samolotów,
  • badania łopatek turbin.

Właściwości:

  • wykorzystanie wszystkich znanych metod pomiarowych,
  • pełna obsługa wszystkich znanych metod wzbudzania : optycznego, ultradźwiękowego, prądów wirowych, laserowego, halogenowego,
  • f unkcje do ładowania i przechowywania całych sekwencji jak i pojedynczych obrazów,
  • możliwość wyznaczenia rozkładu temperatur dla dowolnej ilości obszarów,
  • możliwość dostosowania parametrów dla różnych kamer termowizyjnych i źródeł wzbudzania,
  • szeroki wybór zaawansowanych algorytmów oceny ( Lockin, Pulse, Transient Thermography, Thermal Stress Analysis),
  • możliwość korzystania ze wszystkich dostępnych źródeł wzbudzenia termicznego (flash, ultradźwięki, prądy wirowe, laser o dużej mocy, halogeny),
  • łatwa nawigacja pomiędzy różnymi wynikami pomiarów,
  • zaawansowane algorytmy przetwarzania obrazu w celu poprawy kontrastu,
  • funkcja automatycznych pomiarów, łatwość obsługi systemu kontroli,
  • możliwość kontroli automatycznych pomiarów przez urządzenie zewnętrzne (komputer, PLC) bez konieczności pracy operatora,
  • automatyczne przechowywanie wyników pomiarów wszystkich parametrów w dowolnych okresach czasu. Funkcja ta umożliwia automatyczną archiwizację danych pomiarowych niezbędnych w systemach kontroli jakości,
  • zintegrowany interfejs automatyki COM / DCOM dla pełnej kontroli i wymiany danych pozwalający na łatwą integrację istniejących obiektów badań lub linii produkcyjnych,
  • funkcja tworzenia makr wykorzystywana przy bardziej skomplikowanych zadaniach pomiarowych,
  • możliwość wprowadzenia wielu profili użytkowników chronionych hasłem pozwala na zapobieganie nieautoryzowanym zmianom parametrów i wyników pomiarów,
  • eksport danych do formatów obsługiwanych przez MATLABA czy Excela.