Mikrofon do pomiaru w strefach zagrożonych wybuchem (certyfikat ATEX)

2018-06-20 Paweł Cholewicki

Mikrofon do pomiaru w strefach zagrożonych wybuchem (certyfikat ATEX)

PCB Piezotronics, Inc.
Model EX378B02


Firma PCB Piezotronics Inc. wprowadziła do oferty prepolaryzowany zestaw mikrofonowy – Model EX378B02 – do użycia w strefach zagrożonych wybuchem.

więcej >