Systemy Akwizycji, Rejestracji I Obróbki Danych Pomiarowych