Czujniki Przemieszczenia Z Siatką Bragga

  • dynamiczny interrogator do czujników światłowodowych o częstotliwościach skanowania dochodzących do 25 kHz.