Praca w naszej firmie

Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań pomiarowych, diagnostycznych oraz symulacyjnych z zakresu drgań i akustyki. Reprezentujemy w Polsce liderów tej branży, z których rozwiązań technologicznych korzysta m.in. przemysł motoryzacyjny, lotniczy i zbrojeniowy. Doskonałym uzupełnieniem naszej oferty jest aktywna termowizja, w tym oprogramowanie i kamery termowizyjne.

Nasza misja i wizja:
Dostarczamy wiedzę i nowoczesne rozwiązania inżynierskie.
Poprzez ciągłe doskonalenie obsługi Klienta dążymy do stania się liderem w dostarczaniu badawczego sprzętu pomiarowego w Polsce. Chcemy aby nasza wiedza i oferowane rozwiązania wspierały budowę innowacyjnych produktów oraz  zapewniały rozwój nauki i przemysłu.

__________________________________________________________________________________________

Aktualnie prowadzimy rekrutację na stanowiska:

Inżynier wsparcia sprzedaży – CAE

(nr referencyjny: ISCAE/05/19/W)

Wsparcie technika serwisu

(nr referencyjny: WTS/02/19/W)

Inżynier ds. sprzedaży– czujniki

(nr referencyjny: ISC/02/19/W)

Kogo szukamy:    
 • inżyniera wsparcia sprzedaży oprogramowania CAE
 • elektromechanika – elektronika – elektryka – mechanika
 • sprzedawcy czujników
Czego oczekujemy:    
 • znajomości podstaw technologii CAE
 • wyższych studiów technicznych
 • podstawowej znajomości metod numerycznych i procesów fizycznych
 • komunikatywności
 • łatwości nawiązywania kontaktów oraz budowania długotrwałych relacji biznesowych
 • motywacji w osiąganiu wyznaczonych celów
 • bardzo dobrej organizacji pracy własnej
 • umiejętności analitycznego myślenia
 • znajomości języka angielskiego
 • czynnego prawa jazdy kat. B
 • podstawowej wiedzy i praktyki z zakresu mechaniki, hydrauliki, pneumatyki, elektrotechniki
 • umiejętność posługiwania się sprzętem pomiarowym: multimetr, oscyloskop
 • zdolności manualnych – majsterkowania – umiejętności doboru potrzebnych części i działań, pozwalających skutecznie naprawić urządzenie
 • samodzielności w szukaniu rozwiązań, odpowiedzialności
 • prawa jazdy kat. B
 • znajomości języka angielskiego
 • wykształcenia wyższego technicznego
 • zainteresowania nowymi technologiami
 • umiejętności analizy potrzeb klientów
 • komunikatywności i łatwości nawiązywania kontaktów
 • budowania długotrwałych relacji biznesowych
 • motywacji w osiąganiu wyznaczonych celów
 • bardzo dobrej organizacji pracy własnej
 • umiejętności analitycznego myślenia
 • samodzielności w szukaniu rozwiązań oraz odpowiedzialności
 • dyspozycyjności (możliwe wyjazdy krajowe i zagraniczne)
 • prawa jazdy kat. B
 • znajomości języka angielskiego
Co jest dla nas ważne:    
 • twoje pozytywne nastawienie i zaangażowanie
 • twoje pozytywne nastawienie i zaangażowanie
 • twoje pozytywne nastawienie i zaangażowanie
Twoje dodatkowe atuty:    
 • zainteresowanie nowymi technologiami
 • doświadczenie w sprzedaży
 • znajomość programów Simcenter Amesim, OpenModelica lub pokrewnych
 • znajomość podstaw z zakresu automatyki przemysłowej
 • znajomość programów do wykonywania obliczeń Metodą Elementów Skończonych
 • uprawnienia SEP
 • umiejętność lutowania
 • znajomości podstaw metrologii
Na czym będzie polegała Twoja praca:    
 • wsparciu działu CAE
 • sprzedaży oprogramowania symulacyjnego
 • wsparciu technicznym (przygotowywanie przykładów w oprogramowaniu symulacyjnym, wsparcie przy podstawowych obliczeniach dla klientów)
 • aktywnym pozyskiwaniu nowych klientów
 • rozwoju kontaktów handlowych z nowymi oraz z dotychczasowymi Klientami
 • analizie potrzeb Klientów, dostosowaniu produktów i usług do stawianych wymagań
 • utrzymywaniu mailowego i telefonicznego kontaktu z Klientami
 • przygotowywaniu ofert i rozwiązań techniczno-cenowych
 • podróżach służbowych – kraj i zagranica
 • prezentacji produktów firmy
 • konserwacja, naprawa urządzeń
 • diagnostyka oraz dobór potrzebnych części i działań
 • możliwość wyjazdów do naszych Klientów w całej Polsce
 • sprzedaż czujników
 • aktywne pozyskiwanie nowych klientów
 • rozwój kontaktów handlowych z nowymi oraz z dotychczasowymi Klientami
 • analiza potrzeb Klientów, dostosowanie produktów i usług do stawianych wymagań
 • utrzymywanie mailowego i telefonicznego kontaktu z Klientami
 • przygotowywanie ofert i rozwiązań techniczno-cenowych
 • podróże służbowe – krajowe i zagraniczne
 • prezentacja produktów firmy
Co otrzymasz od nas:    
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub rozważymy Twoją inną propozycję
 • dostęp do szkoleń produktowych i technicznych
 • możliwość zdobycia doświadczenia i pracy w dobrym zespole
 • dostęp do pakietu socjalnych benefitów
 • dostęp do najnowocześniejszych urządzeń oraz rozwiązań pomiarowych i diagnostycznych – czujniki, mikrofony pomiarowe, wzbudniki drgań i udarów, kamery szybkie i termowizyjne, wielokanałowe rejestratory i analizatory, wibrometry laserowe oraz wiele innych
 • potrzebne szkolenia i wsparcie naszego doświadczonego Pracownika na początku Twojej pracy
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub rozważymy Twoją inna propozycję
 • możliwość zdobycia doświadczenia i pracy w dobrym zespole
 • dostęp do pakietu socjalnych benefitów
 • dostęp do najnowocześniejszych urządzeń oraz rozwiązań pomiarowych i diagnostycznych – czujniki, mikrofony pomiarowe, wzbudniki drgań i udarów, kamery szybkie i termowizyjne, wielokanałowe rejestratory i analizatory, wibrometry laserowe oraz wiele innych
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub rozważymy Twoją inna propozycję
 • dostęp do szkoleń produktowych i technicznych
 • możliwość zdobycia doświadczenia i pracy w dobrym zespole
 • dostęp do pakietu socjalnych benefitów
 • dostęp do najnowocześniejszych urządzeń oraz rozwiązań pomiarowych i diagnostycznych – czujniki, mikrofony pomiarowe, wzbudniki drgań i udarów, kamery szybkie i termowizyjne, wielokanałowe rejestratory i analizatory, wibrometry laserowe oraz wiele innych

 

Aplikuj wysyłając dokumenty na adres mailowy: katarzyna.dyrdal@ects.pl podając nr referencyjny.


W dokumentach aplikacyjnych umieść poniższą klauzulę:

Oświadczam, że  wyrażam zgodę na przetwarzanie przez firmę EC TEST Systems Sp. z o.o. moich danych osobowych innych niż wynika to m. in. z: ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz innych przepisów szczególnych, zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnych i przyszłych procesów rekrutacyjnych.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administrator
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest EC TEST Systems Sp. z o.o. siedzibą w Krakowie (31-574), przy ul. Ciepłowniczej 28 – w skrócie ECTS, jako potencjalny pracodawca.

Inspektor ochrony danych
Z Administratorem można skontaktować się listownie: EC TEST Systems Sp. z o.o., ul. Ciepłownicza 28, 31-574 Kraków, telefonicznie: (12) 627 77 77, e-mailowo: biuro@ects.pl.
Inspektorem Ochrony Danych jest Julia Szablowska, z którym można się skontaktować e-mailowo: biuro@personal-data.pl.

Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 Kodeksu pracy) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO[1]), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą pracownicy Administratora, upoważnieni do przetwarzania danych osób ubiegających się o zatrudnienie w ECTS.

Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.

________________________________________________________________________________________

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi kandydatami.