Simcenter 3D

Producent: Siemens Digital Industries Software

Opis produktu

Simcenter 3D to zunifikowane, skalowalne, otwarte i rozszerzalne środowisko 3D CAE z możliwością połączenia z oprogramowaniem do projektowania, symulacji 1D, testowania i zarządzania danymi. Simcenter 3D przyspiesza proces symulacji, łącząc najlepszą w swojej klasie edycję geometrii, asocjacyjne modelowanie i multidyscyplinarne rozwiązania poparte doświadczeniem w przemyśle. Szybkie i dokładne solvery umożliwiają analizę strukturalną, akustyczną, przepływową, termiczną, ruchową i kompozytów, a także optymalizację i  symulacje multifizyczne.

Simcenter 3D jest dostępny jako samodzielne środowisko symulacyjne. Jest również dostępny w pełni zintegrowany z NX, zapewniając idealne połączenie CAD / CAE.

 

   

Symulacje akustyczne

Kompozyty

Symulacje z zakresu
mechaniki płynów

Simcenter oferuje możliwość wykonania analizy akustycznej na zewnątrz i wewnątrz struktur w ramach zintegrowanego rozwiązania.. Zunifikowane i skalowalne środowisko modelowania w połączeniu z wydajnymi rozwiązaniami i łatwymi do interpretacji wizualizacjami pozwalają szybko uzyskać wgląd w akustyczną wydajność produktu. Możliwość połączenia symulacji strukturalnych i akustycznych czy symulacji Metodami Elementów Skończonych i Brzegowych tworzą jedyny w swoim rodzaju produkt dla specjalistów w swojej branży. 
więcej >>
Dążąc do tego, by produkty były jeszcze lżejsze, producenci coraz częściej stosują materiały kompozytowe. Simcenter jest w czołówce programów do analizy kompozytów dzięki ciągłemu rozwojowi modeli materiałowych i typów elementów. Simcenter przyspiesza proces symulacji elementów z laminatów  poprzez płynne połączenie z projektem, dokładne solvery i zaawansowany post – processing.


 
więcej >>
Simcenter zapewnia również oprogramowanie do obliczeń z zakresu mechaniki płynów. Pozwala ono symulować prawie każdy problem inżynierski, który wiąże się z przepływem cieczy i gazów wraz z całą związaną z nimi fizyką.

 

 

 


 

więcej >>
     

Symulacje ruchu

Symulacje multifizyczne

Symulacje strukturalne

Zrozumienie działania skomplikowanych mechanizmów - takich jak kserokopiarki, przesuwane okna dachowe lub klapy skrzydeł - może być trudne. Solver Motion oblicza siły reakcji, momenty obrotowe, prędkości, przyspieszenie i inne zmienne dla mechanizmów. Umożliwia również połączenie ze sterowaniemi oraz symulacjami 1D w przypadku systemów mechatronicznych. Użycie elementów elastycznych pozwala na jeszcze lepsze odzwierciedlenie rzeczywistej pracy mechanizmów.
więcej >>
Złożone problemy często wymagają rozwiązań obejmujących wiele zjawisk fizycznych. Można je rozwiązać tylko za pomocą technik symulacji, które obejmują kilka dziedzin inżynierskich.

 

  

więcej >>
Zrozumienie, w jaki sposób element lub złożenie reaguje w warunkach złożonych naprężeń lub określonych drgań, ma kluczowe znaczenie w każdej branży. Ponieważ produkty i materiały stają się coraz bardziej złożone, inżynierowie potrzebują narzędzi, które wykraczają poza proste symulacje w zakresie statyki liniowej. Simcenter 3D zawiera rozwiązania konstrukcyjne, dla każdej z branż, uwzględniając szeroki zakres problemów analizy strukturalnej.
 
więcej >>
     

Symulacje termiczne

Meshing

Optymalizacja

Simcenter 3D oferuje wszechstronne, najlepsze w swojej klasie możliwości symulacji termicznej, które mogą pomóc w zrozumieniu charakterystyki termicznej produktu, a następnie dostosować rozwiązania z tego zakresu w celu uzyskania optymalnej wydajności.

 

 
 

więcej >>
Simcenter 3D umożliwia efektywne wykonywanie zdyskretyzowanych modeli za pomocą rozbudowanych funkcji do automatycznego i ręcznego generowania siatki elementów 1D, 2D i 3D, a także licznych technik nakładania obciążeń i warunków brzegowych. Zdefiniowane przez użytkownika modyfikacje geometrii i siatka są powiązane z projektem CAD, co oznacza, że przy zmianie geometrii bazowej modelu można szybko zaktualizować model. Takie podejście znacznie redukuje czas modelowania, co pozwala na oszczędności czasu w wielu iteracjach przy powstawaniu projektu.
Jak można zmniejszyć ilość użytego materiału w komponencie lub zmienić jego właściwości, jednocześnie zapewniając, że będzie on nadal spełniał założenia projektowe? Simcenter 3D dostarcza techniki optymalizacji dla inżynierów, które pomagają odpowiedzieć na te pytania, automatycznie szukając najlepszego projektu spełniającego określone kryteria. Dzięki temu można zmniejszyć wagę komponentów lub dobrać odpowiednią kombinację parametrów, aby poprawić wydajność produktu.
     

Pre / Postprocessing

Automatyzacja i skalowalność symulacji

 
 
Skróć czas poświęcony na przygotowanie modeli obliczeniowych i wykorzystaj go więcej na ocenę wyników. Szybko przechodź z danych geometrii CAD do kompletnego, gotowego do pracy modelu analitycznego, korzystając z unikalnych narzędzi do edycji modelu CAE, tworzenia siatki obliczeniowej i zarządzania zespołami elementów skończonych.

 

Firmy zwiększają coraz bardziej nakłady na obliczenia numeryczne i szukają sposobów na przyspieszenie procesu symulacji. Jednym ze sposobów zwiększenia przepustowości symulacji jest wychwycenie powtarzających się procesów CAE, ich standaryzacja, a następnie automatyzacja. Simcenter 3D pozwala usystematyzować wiedzę starszych analityków i udostępnić ją młodym inżynierom w organizacji do użycia w postaci kreatorów lub szablonów.
 

 

Dzięki Simcenter 3D zyskasz:

 

odpięta kłódka

Brak ograniczeń software’owych umożliwiający
elastyczną pracę nad projektami

binarna żarówka

Szybki wgląd w decyzje projektowe

połączone punkty

Zintegrowane środowisko dla lepszej wydajności pracy

lornetka

Przewidywanie trwałości i wydajności produktu

 

Licencja oparta na tokenach

Dzięki przystępnemu systemowi wypożyczania tokenów użytkownik sam decyduje, jak chce wykorzystać swoją pulę w danym momencie. Po zakończeniu symulacji w danej domenie, tokeny wracają do puli właściciela i mogą być użyte ponownie.

 

Wersja edukacyjna

Możliwość zakupu wersji edukacyjnej umożliwia korzystanie z najlepszego oprogramowania symulacyjnego studentom kierunków inżynierskich i nauczycielom akademickim w korzystnej cenie.

 

Więcej informacji o Simcenter 3D znajdziesz tutaj.

Zapytaj o przedmiot