IrNDT

Producent: Automation Technology

Opis produktu

System IrNDT zawiera niezbędny osprzęt oraz oprogramowanie do prowadzenia badań typu Lockin, Pulse, Transient oraz TSA (thermoelastic stress analysis).

Elementem sensorycznym systemu jest kamera termowizyjna. Badane obiekty wzbudzane są termiczne przy użyciu odpowiednich źródeł energii.

Szeroki wybór algorytmów analizy danych radiometrycznych oraz metod wzbudzania struktury sprawia, że IrNDT jest systemem pozwalającym na prowadzenia zróżnicowanych badań nieniszczących.

 

Przykłady zastosowania IrNDT:

 • badania materiałów kompozytowych
 • kontrola jakości skóry
 • badania poszycia samolotów
 • kontrola mikropęknięć w kołach, felgach i łopatkach turbin
 • badania jakości spawów laserowych
 • wykrywanie korozji pod powierzchnią farby
 • kontrola połączeń klejonych
 • itp.

Właściwości:

 • wykorzystanie wszystkich znanych metod pomiarowych,
 • pełna obsługa wszystkich znanych metod wzbudzania : optycznego, ultradźwiękowego, prądów wirowych, laserowego, halogenowego,
 • f unkcje do ładowania i przechowywania całych sekwencji jak i pojedynczych obrazów,
 • możliwość wyznaczenia rozkładu temperatur dla dowolnej ilości obszarów,
 • możliwość dostosowania parametrów dla różnych kamer termowizyjnych i źródeł wzbudzania,
 • szeroki wybór zaawansowanych algorytmów oceny ( Lockin, Pulse, Transient Thermography, Thermal Stress Analysis),
 • możliwość korzystania ze wszystkich dostępnych źródeł wzbudzenia termicznego (flash, ultradźwięki, prądy wirowe, laser o dużej mocy, halogeny),
 • łatwa nawigacja pomiędzy różnymi wynikami pomiarów,
 • zaawansowane algorytmy przetwarzania obrazu w celu poprawy kontrastu,
 • funkcja automatycznych pomiarów, łatwość obsługi systemu kontroli,
 • możliwość kontroli automatycznych pomiarów przez urządzenie zewnętrzne (komputer, PLC) bez konieczności pracy operatora,
 • automatyczne przechowywanie wyników pomiarów wszystkich parametrów w dowolnych okresach czasu. Funkcja ta umożliwia automatyczną archiwizację danych pomiarowych niezbędnych w systemach kontroli jakości,
 • zintegrowany interfejs automatyki COM / DCOM dla pełnej kontroli i wymiany danych pozwalający na łatwą integrację istniejących obiektów badań lub linii produkcyjnych,
 • funkcja tworzenia makr wykorzystywana przy bardziej skomplikowanych zadaniach pomiarowych,
 • możliwość wprowadzenia wielu profili użytkowników chronionych hasłem pozwala na zapobieganie nieautoryzowanym zmianom parametrów i wyników pomiarów,
 • eksport danych do formatów obsługiwanych przez MATLABA czy Excela.

Kliknij tutaj, aby pobrać ulotkę specyfikacyjną w formacie pdf.

Kliknij tutaj, aby zapoznać się z Raportem dotyczącym diagnostycznych systemów NDT do badania materiałów kompozytowych.

Zapytaj o przedmiot