In situ acoustic absorption set-up

Producent: Microflown Technologies

Opis produktu

Urządzenie wyznaczające własności dźwiękochłonne materiałów

In situ acoustic absorption set-up jest przenośnym zestawem badawczym wyznaczającym własności akustyczne materiałów w czasie rzeczywistym, bez konieczności przygotowywania oddzielnych próbek surowca. Zestaw jest wstanie wyznaczyć współczynniki pochłaniania, obicia oraz izolacyjności badanych materiałów. W porównaniu do innych technik pomiarowych, np. rury Kundta, pomiary mogą być wykonane w warunkach i wnętrzach, gdzie badany materiał ma swoje zastosowanie w całym zakresie częstotliwości.

Jest to możliwe dzięki bezpośrednim pomiarom wartości ciśnienia akustycznego jak i prędkości cząstek za pomocą sondy akustycznej typu PU z oferty Microflown.

W porównaniu z tradycyjnymi technikami pomiarowymi, współczynniki akustyczne materiałów mogą być wyznaczane z próbek o dowolnej chropowatości, grubości oraz w dowolnych warunkach.

Pomiar odbywa się poprzez wygenerowanie dźwięku w kierunku badanego materiału, pomiarze impedancji sferycznej, a następnie obliczeniu sferycznego współczynnika odbicia pochłaniania oraz izolacji.

Kliknij tutaj, aby użyskać więcej informacji na stronie producenta.

Zapytaj o przedmiot