niskoczęstotliwościowe źródło dźwięku

Producent: Microflown Technologies

Opis produktu

Punktowe źródło dźwięku używane jest do sprzężonych pomiarów w pojazdach mechanicznych. Jest to wszechkierunkowe źródło prędkości. Posiada ono wbudowany czujnik referencyjny prędkości cząstek mierzący wartości wyjściowe mocy akustycznej (proporcjonalne do kwadratu częstotliwości).

Poziom ciśnienia dźwięku jest niski dla niskich częstotliwości.
Aby źródło było w stanie osiągnąć relatywnie wysoki poziom ciśnienia akustycznego dla niskich częstotliwości z akceptowalną prędkością cząstek wymagane jest zwiększenie średnicy źródła. Jednocześnie, aby zachować jego wszechkierunkowość, średnica źródła powinna być małą w porównaniu do długości fali.

  • Niskoczęstotliwościowe, punktowe źródło dźwięku o średnicy 12 cm
    (zakres częstotliwości: 30 Hz – 500 Hz)

          Kliknij tutaj, aby zobaczyć dane techniczne.

Zapytaj o przedmiot