interrogator SmartScan

Producent: SmartFibres

Opis produktu

Dynamiczny interrogator do czujników światłowodowych o częstotliwościach skanowania dochodzących do 25 kHz

Interrogator SmartScan jest to optoelektryczne urządzenie odczytujące zmianę długości fali wprost proporcjonalną do odkształcenia siatki Bragga. Jego głównym zadaniem jest wysłać wiązkę światła oraz odczytać załamanie i odbicie fali świetlnej na siatce FBG sensora światłowodowego. Wahania odbitej długości fali są wprost proporcjonalne do zmian temperatury i odkształcenia. Interrogator wraz z dedykowanym oprogramowaniem pozwala na długotrwałe pomiary odkształceń statycznych i dynamicznych.

SmartScan jest kompaktowym interrogatorem przeznaczonym do pomiarów dynamicznych przy użyciu czujników FBG. SmartScan powstał poprzez rozwinięcie technologii interrogatorów Wx, wyposażony jest on w dostrajany laser typu WDM (Wavelenght Division Multiplexing - wykorzystujący multipleksację różnych długości fal świetlnych w jednym włóknie światłowodu). Urządzenie to wyposażone jest w dokładne, strojone źródło laserowe pozwalające na akwizycje sygnału z bardzo wysokimi częstotliwościami. SmartScan jest urządzeniem przystosowanym do pracy w warunkach wysokich temperatur oraz w przypadku występowania niekorzystnych wibracji.

Interrogator SmartScan występuje w wersji jedno, dwu i czterokanałowej. Każdy z kanałów ma możliwość zamontowania w sposób szeregowy do 16 czujników różnego przeznaczenia. Zastosowanie interrogatora SmartScan pozwala na stworzenie wielopunktowego i jednoczesnego pomiaru równych wielkości fizycznych (odkształcenie, temperatura, przemieszczenie, ciśnienie i przyspieszenie). Częstotliwość skanowania interrogatora to 2,5 kHz przy odczycie odkształceń jednocześnie ze wszystkich czujników podłączonych na jednym kanale, lub 25 kHz przy odczycie pojedynczo z każdego czujnika.


Właściwości :

  SmartScan  /  SmartScan Lite
Zakres pracy (długość fali) 40 nm (1528 – 1568 nm)
Liczba kanałów 1, 2, 3, 4
Maksymalna ilość czujników na kanał 16
Częstotliwość próbkowania (wszystkie czujniki jednocześnie) 2,5 kHz  /  250 Hz
Częstotliwość próbkowania (każdy czujnik po kolei) 25 kHz  /  -
Powtarzalność < 1 pm
Stabilność fali < 5 pm powyżej temperatury działania,
+/- 20 pm przez 25 lat
Zakres dynamiki 27 dB
Wzmocnienie 9 poziomów, wzmocnienie na pojedynczy kanał lub na pojedynczy czujnik, automatyczne lub definiowalne przez użytkownika
Obróbka wewnętrzna konwersja mierzonych jednostek
Przechowywanie danych Karta Compact Flash
Wymiary 140 x 110 x70 mm
Waga 0,9 kg
Zakres pracy -20 do +50°C
Złącze Ethernet (UDP-IP) i RJ45
Złącze optyczne FC/ACP
Napięcie wejściowe +9 do +36 VDC
Pobór mocy nominalnie 10 W, maksymalnie 15 W


Kliknij tutaj, aby pobrać ulotkę specyfikacyjną w formacie pdf.

Zapytaj o przedmiot