kalibrator dźwięku model CAL291

Producent: Larson Davis

Opis produktu


Jak określono w normach IEC i ANSI, system pomiaru natężenia dźwięku składa się z sondy pomiarowej zawierającej dwa mikrofony oraz dwukanałowego procesora służącego do obróbki pomiarów. Dokładność pomiarów natężenia dźwięku silnie zależy od dokładności zgodności faz między dwoma kanałami pomiarowymi zawierającymi dwa mikrofony. Systemy pomiaru natężenia dźwięku zaliczane są do Klasy 1 lub Klasy 2, odpowiednio do uzyskanego współczynnika natężenia ciśnienia resztkowego, który jest mierzony przy użyciu przyrządu do pomiaru natężenia ciśnienia resztkowego. W celu bezpośredniego przeprowadzenia kalibracji lub weryfikacji dokładności systemu pomiaru dźwięku, normy IEC 1043 i ANSI S1.9 wymagają stosowania kalibratora natężenia dźwięku, który podaje do mikrofonów umieszczonych w sondzie symulowany dźwięk o określonym natężeniu, przy określonej temperaturze, ciśnieniu atmosferycznym i nominalnej separacji mikrofonów.
Kalibrator natężenia resztkowego Larson Davis Model CAL291 spełnia wymagania dotyczące przyrządów do pomiaru natężenia resztkowego określone zarówno w normie IEC 1043:1993 jak i w ANSI S1.9-1996.
 
Zastosowania

  • Badanie systemów pomiaru natężenia dźwięku
  • Generowanie sygnałów do weryfikacji dokładności zgodności amplitudy i fazy w wielokanałowych systemach pomiarów akustycznych.
  • Normalizacja amplitudy i fazy. Filtry cyfrowe zastosowane w analizatorze Larson Davis 3000+ umożliwiają analizę amplitudy i fazy, co umożliwia pomiar złożonych funkcji przesłuchu sygnałów między dwoma kanałami pomiarowymi, w tym także mikrofonami, w pasmach 1/3 oktawy, poprzez zastosowanie kalibratora CAL291 służącego do wzbudzania obydwu mikrofonów z użyciem szumu szerokopasmowego. Na tej podstawie można w analizatorze wygenerować funkcję korekcyjną, która koryguje błędy niezgodności amplitud i faz, jakie mogły istnieć między kanałami przed wykonaniem procedury normalizacyjnej.

Charakterystyka

  • Stosowanie tego samego sygnału o zerowej różnicy faz dla pary mikrofonów ½” lub ¼”.
  • Sterowanie przez zewnętrzne generatory sygnałów, takie jak następujące wersje dostępne dla modeli Analizatorów Czasu Rzeczywistego Larson Davis 2800/2900 i 3200:
  • OPT 10 – Generator szumu; szum różowy lub biały szerokopasmowy
  • OPT 11 – Cyfrowy Generator Sygnałów; sygnał sinusoidalny, szum różowy lub biały szerokopasmowy, szum różowy pseudo-losowy ograniczony do pasma 1/3 oktawy, oraz biały szum pseudo-losowy.
  • Wzmacniacz wytwarza sygnały o poziomie do 127 dB.

 

Zapytaj o przedmiot