wibrometr laserowy skanujący PSV-500

Producent: Polytec

Opis produktu

Laserowy wibrometr skanujący PSV-500 to potężne urządzenie umożliwiające analizę i wizualizację wszelkiego rodzaju drgań strukturalnych.

Całkowita powierzchnia danego obiektu może być automatycznie zeskanowana według zadanej siatki punktów pomiarowych.

Dedykowane oprogramowanie analizuje zebrane dane pomiarowe i na ich podstawie tworzy animacje przedstawiające postaci drgań danego obiektu w szerokim zakresie częstotliwości.

Główne zastosowania laserowego wibrometru skanującego to rozwiązywanie problemów związanych z hałasem oraz drganiami w przemyśle oraz ośrodkach badawczo-rozwojowych, ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu samochodowego i lotniczego

Kompletny pakiet oprogramowania PSV umożliwia szczegółowe analizy danych drganiowych, tworzenie wykresów, animacji na dwu lub trójwymiarowych kolorowych mapach, widmowe funkcje przejścia FRF oraz eksport danych do różnych formatów

Opcjonalny moduł Skanowania Geometrii został zaprojektowany w celu łatwego wyznaczenia geometrii obiektu bezpośrednio na podstawie skanowanej próbki.

 

 

Kliknij tutaj, aby pobrać ulotkę ze specyfikacją techniczną.

Zapytaj o przedmiot