LMS Virtual.Lab

Producent: Siemens Industry Software NV

Opis produktu

LMS Virtual.Lab pozwala na dokładne prześledzenie wszystkich krytycznych kroków procesu projektowania. Oferuje narzędzia i technologie umożliwiające dokonanie całościowej oceny projektu w każdym z tych kluczowych aspektów długo przed przystąpieniem do kosztownego tworzenia i testowania prototypów.
Dzięki użyciu LMS Virtual.Lab zespoły inżynierskie mają możliwość szybkiego i efektywnego analizowania wielorakich opcji projektu i dokonania najlepszych wyborów z punktu widzenia parametrów docelowego produktu.
LMS Virtual.Lab pozwala na znaczne skrócenie czasu projektowania eliminując konieczność przebrnięcia przez wiele kroków charakterystycznych dla typowego procesu. Współpracuje z wiodącymi systemami CAD takimi jak CATIA, I-DEAS, UniGraphics i ProENGINEER. LMS Virtual.Lab usuwa bariery między systemami CAD, CAE i Test. Pozwala inżynierom na ponowne użycie stworzonych modeli eliminując konieczność budowania ich dla każdej z aplikacji osobno.
Pozwala na zintegrowanie różnych atrybutów symulacji eliminując niepotrzebne transfery danych i translacje oraz oferując prawdziwie krzyżową optymalizację produktu pod kątem wszystkich kluczowych aspektów.


LMS Virtual.Lab to platforma, która pozwala na skrócenie procesu projektowania o tygodnie, a nawet miesiące!


LMS Virtual.Lab pozwala na połączenie najważniejszych aspektów symulacji i testów na istniejących obiektach. Oferuje unikatowe, hybrydowe podejście do symulacji – dane wejściowe pochodzące z rzeczywistych obiektów łączone są z danymi z obiektów symulowanych. Poprzez kombinacje danych testowych i symulacyjnych LMS Virtual.Lab znacznie przyspiesza proces projektowania i sprawia, że jest on o wiele bardziej dokładny, a rezultaty bardziej ufne.

Zapytaj o przedmiot