FLIR ResearchIR

Producent: FLIR Systems

Opis produktu

Program FLIR ResearchIR jest skierowany do naukowców i badaczy używających kamer termowizyjnych z chłodzonym i niechłodzonym detektorem. FLIR ResearchIR umożliwia użytkownikom kamer termowizyjnych najszybszą prędkość nagrywania i zaawansowaną analizę obrazów termowizyjnych. ResearchIR jest idealnym narzędziem dla branży R&D. Użytkownicy zainteresowani bardziej zaawansowanymi aplikacjami naukowymi mogą wybrać oprogramowanie ResearchIR Max.

 

Kluczowe cechy:

  • Podgląd, nagrywanie i przechowywanie obrazów
  • Przetwarzanie (post-processing) szybkich sekwencji termowizyjnych
  • Generowanie wykresów temperatury w funkcji czasu w czasie rzeczywistym lub nagrywanie sekwencji
  • Zaawansowane funkcje nagrywania
  • Nielimitowana liczba analizowanych funkcji (punkt, linia, obszar)
  • Organizer plików z Quick Collection oraz podglądem sekwencji
  • Zoom umożliwiający powiększenie obrazu
  • W pełni konfigurowalne zakładki do obrazów, sekwencji czy wykresów.

FLIR ResearchIR w połączeniu z kamerą termowizyjną FLIR jest doskonałym rozwiązaniem dla różnego rodzaju zastosowań z dziedziny R&D oraz naukowej. Pozwala to naukowcom ze wszystkich dziedzin na wykrycie choćby najmniejszych różnic temperatur i dokładną analizę w czasie rzeczywistym zachodzących procesów.

Zastosowanie:

  • Obserwacja zachowanie zasilacza lub jednego z jego elementów podczas włączania przy zmianie obciążenia lub innego parametru.
  • Ocena zachowania hamulca samochodowego podczas hamowania, np. po zmianie materiału w hamulcach.

Kliknij tutaj, aby pobrać wersję testową.

Porównanie funkcjonalności programu FLIR ResearchIR 4 Max i FLIR ResearchIR 4 standard:

Funkcjonalność

ResearchIR
Standard

ResearchIR
Max

Connect to and control cameras
    Mini camera controller
tak tak
Toolboxes tak tak
Hotkeys tak tak
Metadata   tak
Image Enhancement
    Level and Span    
       Manual tak tak
       From Image tak tak
       From ROI   tak
       From Segmentation   tak
    Scale Modes
       Linear tak tak
       PE tak tak
       APE   tak
       DDE   tak
Object Parameters (Global and Per ROI) tak tak
Segmentation   tak
Auto Saturation Detection   tak
Acquisition
    Snapshot tak tak
    To Disk    
       Num frames tak tak
       Num seconds tak tak
       Num minutes tak tak
       Start/Stop tak tak
    To Memory    
       Num frames   tak
       Num seconds   tak
       Num minutes   tak
    Adjustable Record Rate   tak
    Frame Skipping   tak
    With Display tak tak
    Periodic Record tak tak
    Remote triggering   tak
    Pre-trigger buffer   tak
    Start record on Measurement Function   tak
Apply NUC/BP Toggle   tak
USB Remote Start    
       ATS-F   tak
       ATS-US   tak
Save Bitmaps (Image+ColorBar) tak  
File Support
    File Extraction (Slice-n-Dice)   tak
       Radiometric JPEGs (read and write) tak tak
       FCF files tak tak
       ATS files   tak
       SEQ Files tak tak
       SAF Files (From ExaminIR)   tak
       SAF Files (General)   tak
       PTW files   tak
       FITS Files   tak
       Image Files (BMP/JPEG/PNG) tak tak
PC-Side NUCs
    One-Point   tak
    Two-Point   tak
    Update Offset   tak
    Bad Pixel Detection   tak
User Calibration   tak
    Load/Save Calibration   tak
    Calibration Wizard   tak
    Spatial Calibration   tak
Export
    Print Screen tak tak
    BMP tak tak
    JPEG/PNG tak tak
    WMV tak tak
    FITS   tak
    FPF   tak
    SAF   tak
    CSV tak tak
    YUV   tak
    MATLAB (Multi-page TIFF)   tak
Make Self Viewing File (SVF) .exe   tak
Plots
    Line Profile tak tak
    Plot Cursor tak tak
    Temporal tak tak
    Histogram   tak
    Oscope   tak
    Multiple graphs on one plot tak tak
    Plot Measurement Functions   tak
Workspaces    
    Default Workspace   tak
Color Bar tak  
Flying Spot tak tak
Stats Viewer    
    Mean tak tak
    Max tak tak
    Min tak tak
    Standard Deviation tak tak
    Sum tak tak
    Center tak tak
    Number of Pixels tak tak
    Pixel area, ROI area, ROI length   tak
    Measurement Functions (For Stats)   tak
Bad Pixel Picker   tak
File Operation tak tak
Filters   tak
ROIs
Maximum number of ROIs 8 nieograniczona
ROI rotation tak tak
Box tak tak
Ellipse tak tak
Line tak tak
Cursor tak tak
"Measurement" Cursor tak tak
Polygon   tak
Bendable Line   tak
Freehand   tak
Isotherm tak tak
Edit Properties tak tak
Load/Save ROIs tak tak
Export data in ROI to CSV tak tak
Preset Sequencing   tak
Realtime DRX   tak
HSDR
HSDR    
Dual HSDR    
HSDR Full    
pHSDR (Base/Medium/Full/CXP)    
Zooming tak tak
Minimap tak tak
Fullscreen Display   tak
Image Invert/Revert   tak
Multiple Palettes tak tak
Units
Raw Counts   tak
Object Signal   tak
Temperature (Celsius, Fahrenheit, Kelvin, Rankine) tak tak
Radiance   tak

 

Zapytaj o przedmiot