IrControl

Producent: Automation Technology

Opis produktu

IrControl jest pierwszym pakietem oprogramowania zawierającym w sobie wszystkie funkcje umożliwiające obróbkę obrazu z kamer termowizyjnych w czasie rzeczywistym. Program zawiera takie funkcjonalności jak: podstawowe narzędzia pomiarowe, narzędzia do ewaluacji oraz kontroli określonych zadań w środowisku przemysłowym, R&D oraz innych zaawansowanych aplikacjach. Nawet wymagające zadania w przemyśle mogą zostać zrealizowane w krótkim czasie bez konieczności poświęcania czasu na programowanie.
IrControl pozwala użytkownikowi na stworzenie przestrzeni roboczej, zdefiniowanie narzędzi pomiarowych, ewaluacyjnych oraz funkcji kontrolnych zgodnie z wymaganiami aplikacji bez konieczności programowania.
Jeśli dane zadanie wymaga zautomatyzowania obróbki danych, użytkownik może skorzystać ze zintegrowanego silnika makr. Makra pozwalają na pełny dostęp do funkcji programu IrControl.
Najważniejsze funkcje IrControl:

 • funkcje pomiarowe i ewaluacyjne
 • rejestracja szybkich sekwencji termowizyjnych – rejestracja z maksymalną szybkością kamery,
  bez straty ramek
 • analizy offline zarejestrowanego materiału
 • zgodność z wszystkimi formatami kamer FLIR
 • graficzny interfejs użytkownika pozwalający na stworzenie i edycję przestrzeni roboczej
 • duża gama funkcji do obróbki oraz kontroli przystosowana do wymagań przemysłowych
 • mapy emisyjności
 • zintegrowany generator raportów
 • zintegrowany silnik makr
 • zdalna kontrola przy pomocy cyfrowych wejść oraz poprzez zintegrowany interfejs
  przemysłowy COM/ DCOM
 • funkcje Trigger pozwalające na rozpoczęcie akwizycji lub obróbki
 • komunikacja z PLC poprzez cyfrowe wejścia/ wyjścia
 • funkcja czuwania
 • opcja: superframing
 • opcja: OPC server
 • opcja: IRCalib calibration tool dla zaawansowanych zadań
 • kompatybilny z WinXP, Win7
 • zoptymalizowany pod kątem obróbki danych w czasie rzeczywistym,
  z maksymalną dostępną szybkością
 • zgodny z kamerami FLIR Systems, AGEMA, z interfejsami GigE, FireWire, Ethernet,
  TAXI (TAXI poprzez IRFlashLink)

Kliknij tutaj, aby zapoznać się z Raportem dotyczącym diagnostycznych systemów NDT do badania materiałów kompozytowych.

Zapytaj o przedmiot