Oprogramowanie Termowizyjne

  • IrControl – obróbka obrazu z kamer termowizyjnych w czasie rzeczywistym
  • IrMonitor – oprogramowanie do monitorowania w podczerwieni.