Interdyscyplinarne oprogramowanie optymalizacyjne OPTIMUS

Producent: Noesis

Opis produktu

Interdyscyplinarne oprogramowanie optymalizacyjne OPTIMUS

Interdyscyplinarne oprogramowaniem do przeprowadzania jedno i wielokryterialnej optymalizacji modeli konstrukcji przy użyciu różnych metod racjonalizacji.

Oprogramowanie Optimus, belgijskiej firmy Noesis, pozwala na wnikliwą analizę założeń konstrukcyjnych poprzez drobiazgową optymalizację kolejnych parametrów wejściowych badanej struktury. Redukuje to czas pracy inżyniera, który musiałby krok po kroku modyfikować poszczególne parametry oraz badać ich wpływ na pracę mechanizmu. Optimus umożliwia automatyczne wybranie optymalnej wartości lokalnych parametrów wejściowych, mając na uwadze najlepsze globalne parametry wyjściowe. Dzięki wielokryterialnej optymalizacji istnieje możliwość znalezienia „złotego środka” pomiędzy względami środowiskowymi, społecznymi oraz gospodarczymi.

Własności oprogramowania w zakresie optymalizacji konstrukcji:

 • zrozumienie danych statystycznych projektu,
 • identyfikacja źródeł wahań parametrów poprzez inteligentne próbkowanie,
 • odejście od przestarzałej „metody prób i błędów” w procesie projektowania,
 • błyskawiczna eliminacja kosztownych oraz bezużytecznych wariantów koncepcyjnych,
 • identyfikacja kluczowych czynników wpływających na poprawną pracę konstrukcji,
 • identyfikacja oraz poprawa krytycznych parametrów wirtualnej maszyny, które mogą mieć niekorzystny wpływ na dokładność matematycznego modelu,
 • wyszczególnienie konkretnych zbiorów warunków brzegowych, które mogą mieć wpływ na jakość współpracy poszczególnych elementów projektowanego mechanizmu,
 • analiza jakości uzyskanych wyników.

Automatyczna optymalizacja, przy użyciu pakietu Optimus, przyspiesza cały proces modelowania redukując nakłady środków związane z manualnym wyznaczeniem najlepszych parametrów. Uzyskane wyniki uzmysławiają użytkownikowi, które zmienne mają największy wpływ na pożądaną pracę mechanizmu i pozwalają znaleźć globalne optimum modelu. Optimus umożliwia znalezienie kompromisu pomiędzy niekiedy przeciwstawnymi celami, jakie chciałby osiągnąć konstruktor. Oprogramowanie umożliwia ponadto dostosowanie modelu do wymagań narzuconych mu przez normy. Przykładowo, inżynier może zwiększyć wytrzymałość zmęczeniową konstrukcji poprzez redukcję drgań oraz siły w złączach. W końcowej fazie projektowania wirtualnego konstruktorzy porównują zoptymalizowany model z rzeczywistymi pomiarami. Po wykonaniu korelacji mogą dokonać kalibracji podnosząc numeryczną dokładność modelu do maksimum.

Pakiet firmy Noesis usuwa bariery uniemożliwiające poprawę funkcjonalności modelu wykonanego przy użyciu kilku oprogramowań jednocześnie. Pozwala to na optymalizację wirtualnej koncepcji, która powstała przy użyciu różnych pakietów symulacyjnych dotyczących rozmaitych dziedzin nauki takich jak akustyka, dynamika, wytrzymałość, przepływy, aerodynamika czy sterowanie.

Optimus w pełni współpracuje z oprogramowaniem:

 • LMS Virtual.Lab,
 • LMS Imagine.Lab AMESim,
 • CATIA V5,
 • ABAQUS,
 • ANSYS,
 • NX,
 • MS Excel,
 • MATLAB,
 • SAMCEF,
 • Ricardo Wave,
 • LS-DYNA,
 • i inne.
Zapytaj o przedmiot