System pomiarowy ACUPRO

Producent: Spectronics

Opis produktu

Rura impedancyjna służąca do określania współczynnika pochłaniana dźwięku oraz impedancji akustycznej w oparciu o międzynarodową i amerykańską normę przy użyciu metody funkcji przejścia.

System pomiarowy ACUPRO amerykańskiej firmy Spectronics Inc. ma zastosowanie przy pomiarach:

 • Pochłaniania dźwięku
 • Impedancji akustycznej
 • Izolacyjności akustycznej

System wykonuje pomiary zgodne ze standardami: PN-EN ISO 10534-2:2003, „Akustyka. Określanie współczynnika pochłaniania dźwięku i impedancji akustycznej w rurach impedancyjnych. Część 2: Metoda funkcji przejścia” oraz ASTM E-1050, ASTM E-2611 (TL).

W skład systemu ACUPRO wchodzi:

 • Rura impedancyjna
 • System akwizycji danych (ze złączem USB)
 • Mikrofony, laptop (opcjonalnie)
 • Waliza transportowa

Właściwości rury impedancyjnej:

 • Zakres częstotliwości: 50 – 5700 Hz
 • Konstrukcja: mosiądz, grubość ścian 3,2 mm
 • Izolacyjność akustyczna rury: > 30 dB dla 100 Hz
 • Wymiary: 100 cm x 15 cm x 23 cm wysokości; waga: 10,5 kg
 • Źródło dźwięku: 70 W ciągłe
 • Poziom SPL w tubie > 100 dB bez zewnętrznego wzmacniania
 • Uchwyty mikrofonowe: standardowo ½ cala; opcjonalnie wkładka dla mikrofonów ¼ cala
 • Inne: uchwyt na próbki, przycinarka do próbek, dodatkowa tuba do pomiarów tłumienności akustycznej (TL).

Oprogramowanie do obróbki danych:

 • Współpracuje ze wszystkimi popularnymi analizatorami
 • Kompensacja temperaturowa
 • Moduł kalibracji mikrofonowej
 • Wyniki: pochłanianie, impedancja, admitancja, tłumienność (TL)
 • Wyznaczanie wykresów
 • Możliwy zapis w pliku tekstowym

Moduł akwizycji danych (samodzielny system)

 • Model: DT 9837A (Data Translation, Inc.)
 • Zasilanie: USB
 • Częstotliwość: DC do 25 kHz
 • Wejścia: 4 kanały; jednoczesne 24 bit A/D; napięciowy lub ICP; AC lub DC; ± 10 V max.
 • Wyjście: 1 kanał, 24 bit D/A sygnał szumu białego
 • Oprogramowanie w pełni zintegrowane z DT 9837A
 • Wybór parametrów przez użytkownika: zakres częstotliwości, rozdzielczość, itd.
 • Wyniki pomiarów: absorpcja, impedancja, admitancja, tłumienność akustyczna (TL)
Zapytaj o przedmiot