LMS SAMCEF Mecano – oprogramowanie do przeprowadzania nieliniowych analiz dynamicznych.

Producent: Siemens Industry Software NV

Opis produktu

LMS SAMCEF Mecano doskonale łączy klasyczną metodę „multibody” oraz możliwości nieliniowych obliczeń metodą elementów skończonych. Połączenie tych dwóch typów analiz pozwala użytkownikowi bardzo dokładnie zasymulować wszelakie konstrukcje mechaniczne, których dynamika zależy od elementów sprężystych, elasto-sprężystych oraz elasto-plastycznych. Oprogramowanie umożliwia „przeniesienie klasycznej metody obliczeń dynamicznych metodą idealnie sztywnych komponentów do świata metody elementów skończonych”, czyniąc kalkulacje numeryczne bardziej zbliżone do rzeczywistości.

Pakiet symulacyjny, dzięki nieliniowemu „solverowi”, umożliwia nie tylko wykonywanie klasycznych statycznych analiz strukturalnych, ale również użycie unikalnej techniki obliczeniowej w celu zamodelowania wpływu nieliniowości struktury elementów odkształcalnych (takich jak sprężyny, tłumiki, przekładnie) na dynamikę pracy modelowanej konstrukcji. Oprogramowanie zawiera również szeroką bibliotekę materiałową elementów nieliniowych takich jak gumy czy kompozyty. Dodatkowo, dzięki innowacyjnej metodzie obliczeniowej, pozwala na przeprowadzanie analizy pęknięć oraz delaminacji.

Oprogramowanie zawiera własny pre i postprocesor SAMCEFField umożliwiający stworzenie całej geometrii od początku lub zaimportowanie jej z najbardziej popularnych programów CAD. Pozwala również na przygotowanie modeli elementów skończonych potrzebnych do dalszych obliczeń. Funkcja postprocesora pozwala w przejrzysty sposób wyświetlać interesujące użytkownika wyniki oraz analizować je.

Oprogramowanie znajduje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, takich jak przemysł motoryzacyjny, lotniczy, kosmiczny czy przemysł ciężki.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Zapytaj o przedmiot