Motion Capture System

Producent: LaiTronic

Opis produktu

Motion Capture System przeznaczony jest do analizy 3D w czasie rzeczywistym ruchu człowieka. Znajduje zastosowanie w sporcie, medycynie i rehabilitacji, a także w aplikacjach wojskowych.

Zasada działania systemu oparta jest o analizę wizyjną położenia markerów umiejscowionych na badanym obiekcie. Każdy ze znaczników posiada unikatowe ID i przesyła informacje o swoim aktualnym położeniu. Systemy kamer analizują sygnał wysyłany w podczerwieni i rejestrują pozycję markera w sposób ciągły. Dzięki unikalnemu ID każdego z markerów, chwilowe schowanie się znacznika poza pole widzenia kamery nie powoduje przerwy w pracy systemu. W skład systemu MCU może wchodzić nawet kilkadziesiąt markerów zwiększając dokładność odwzorowania ruchu obiektu, a także kilka systemów kamer powiększając analizowaną przestrzeń.

System MCU można z powodzeniem połączyć z urządzeniami do pomiaru i analizy nacisku stopy na podłoże oraz urządzeniami przeznaczonymi do elektromiografii (EMG).

System może być zaopatrzony w oprogramowanie do analizy danych pomiarowych:

  • AS203 - otwarte oprogramowanie umożliwiające przeprowadzanie różnego rodzaju analiz ruchu (przemieszczenia, prędkości, przyspieszenia zarówno liniowego, jak i kątowego),
  • GaitLab - zaawansowane oprogramowanie do analizy chodu człowieka stosowane w medycynie i rehabilitacji umożliwiające sprawdzenie poprawności ruchu na podstawie zebranych danych statystycznych,
  • SpineLab - dedykowane oprogramowanie do analizy ruchu kręgosłupa stosowane w medycynie i rehabilitacji.

 

Kliknij tutaj, aby zobaczyć ulotkę informacyjną

Zapytaj o przedmiot