Produkty Do Testów Strukturalnych Oraz Analiz Modalnych

  • • Młotek uderzeniowy typu ICP® • 10 mV/lbfz 2.25 mV/N • Częstotliwości do 8000 Hz • Masa młotka 0.16 kg
  • • Jednoosiowy akcelerometr typu ICP® • 100 mV/gz 10.2 mV/(m/s2) • 2 do 1000 Hz • Włożony w podstawę gniazda
  • • Jednoosiowy akcelerometr typu ICP® • 100 mV/gz 10.2 mV/(m/s2) • 0.5 do 3000 Hzz 4.0 gram • Złącze koncentryczne 10-32
  • • Jednoosiowy akcelerometr typu ICP® • 1000 mV/g z 102 mV/(m/s2) • 0.5 do 3000 Hzz 7.5 gram • Złącze koncentryczne 10-32
  • • Trójosiowy akcelerometr typu ICP® • 500 mV/g z 51 mV/(m/s2) • 0.3 do 4000 Hz • Złącze 1/4-28, 4-pin
  • • Trójosiowy akcelerometr typu ICP® • 1000 mV/g • 102 mV/(m/s2) • 0.3 do 5000 Hz • 25 gram • Złącze 1/4-28, 4-pin