Niskoczęstotliwościowe Czujniki Typu ICP®

  • •1000 mV/g •102 mV/(m/s2) •0.3 do 4000 Hz •Rozdzielczość 0.00001 g rms •210 gram
  • •10 V/g •1.02 V/(m/s2) •0.5 do 750 Hz •Rozdzielczość 0.000004 g rms •50 gram
  • •10.0 V/g •1.02 V/(m/s2) •0.07 do 300 Hz •Rozdzielczość 0.000001 g rms •635 gram