Akcelerometry MEMS Przenoszące Składową Stałą

  • •Zakres pomiarowy ± 3 g •700 mV/g •71,4 mV/(m/s²)
  • •Mierzy w trzech prostopadłych kierunkach •Lekka konstrukcja tytanowa •Jedno miejsce dla połączenie przewodu i złącza
  • •Zakres pomiarowy ± 200 g •10 mV/g •1.02 mV/(m/s²) •0 do 1500 Hz