Dynamiczne Czujniki Siły

  • •Ściskanie, rozciąganie i udar •Zakres pomiarowy od 45 do 22k N (10 do 5000 Ib) •Rozdzielczość do 0.00045 N (0.0001 Ib)
  • •Instalowane pod podstawą lub pomiędzy płytami, lub jako łącznik, lub ze wzbudnikami •Zakresy ściskania od 45 do 450k N (10 do 100k Ib) •Rozdzielczość do 0.00045 N (0.0002 Ib)...
  • •Zakresy ściskania od 45 do 220k N (10 do 50k Ib) •Rozdzielczość do 0.00045 N (0.0002 Ib)
  • •Równoczesny pomiar w 3 prostopadłych kierunkach •Dostępne w postaci pierścienia bądź łącznika •Dostępne są różne wersje do różnych aplikacji •Zakresy ściskania od 4500 do...
  • •Instalowane jako łączniki lub ze wzbudnikami •Rozciąganie i ściskanie w zakresie od 45 do 220k N (10 do 50 Ib) •Rozdzielczość do 0.00045 N (0.0002 Ib) •Dostępne są różne...