Konfiguracje ogólnego zastosowania

Producent: PCB Piezotronics

Opis produktu

  • Piezoelektryczne kwarcowe elementy sensoryczne
  • Monolityczna konstrukcja z trwałością stali nierdzewnej
  • Wysoka sztywność dla uzyskania szybkiej odpowiedzi czasowej i odpowiedzi wysokoczęstotliwościowej
  • Mogą pracować w powtarzalnych cyklach bez uszkodzenia
  • Hermetycznie uszczelniane, aby mogły być stosowane w ciężkich warunkach środowiskowych
  • Znacznie mniejsze niż porównywalne zakresowo czujniki tensometryczne
  • Oferowane zarówno w wersji ICP®, jak i ładunkowej

Konfiguracje ogólnego zastosowania

  • Ściskanie, rozciąganie i udar
  • Zakres pomiarowy od 45 do 22k N (10 do 5000 Ib)
  • Rozdzielczość do 0.00045 N (0.0001 Ib)
Zapytaj o przedmiot