Konfiguracje pierścieniowe

Producent: PCB Piezotronics

Opis produktu

 • Piezoelektryczne kwarcowe elementy sensoryczne
 • Monolityczna konstrukcja z trwałością stali nierdzewnej
 • Wysoka sztywność dla uzyskania szybkiej odpowiedzi czasowej i odpowiedzi wysokoczęstotliwościowej
 • Mogą pracować w powtarzalnych cyklach bez uszkodzenia
 • Hermetycznie uszczelniane, aby mogły być stosowane w ciężkich warunkach środowiskowych
 • Znacznie mniejsze niż porównywalne zakresowo czujniki tensometryczne
 • Oferowane zarówno w wersji ICP®, jak i ładunkowej

Konfiguracje pierścieniowe

 • Instalowane pod podstawą lub pomiędzy płytami, lub jako łącznik, lub ze wzbudnikami
 • Zakresy ściskania od 45 do 450k N (10 do 100k Ib)
 • Rozdzielczość do 0.00045 N (0.0002 Ib)
 • Dostępne są różne wersje do różnych aplikacji
Zapytaj o przedmiot