Konfiguracje udarowe

Producent: PCB Piezotronics

Opis produktu

 • Piezoelektryczne kwarcowe elementy sensoryczne
 • Monolityczna konstrukcja z trwałością stali nierdzewnej
 • Wysoka sztywność dla uzyskania szybkiej odpowiedzi czasowej i odpowiedzi wysokoczęstotliwościowej
 • Mogą pracować w powtarzalnych cyklach bez uszkodzenia
 • Hermetycznie uszczelniane, aby mogły być stosowane w ciężkich warunkach środowiskowych
 • Znacznie mniejsze niż porównywalne zakresowo czujniki tensometryczne
 • Oferowane zarówno w wersji ICP®, jak i ładunkowej

Konfiguracje udarowe

 • Zakresy ściskania od 45 do 220k N (10 do 50k Ib)
 • Rozdzielczość do 0.00045 N (0.0002 Ib)
   
Zapytaj o przedmiot