Konfiguracje wieloelementowe

Producent: PCB Piezotronics

Opis produktu

 • Piezoelektryczne kwarcowe elementy sensoryczne
 • Monolityczna konstrukcja z trwałością stali nierdzewnej
 • Wysoka sztywność dla uzyskania szybkiej odpowiedzi czasowej i odpowiedzi wysokoczęstotliwościowej
 • Mogą pracować w powtarzalnych cyklach bez uszkodzenia
 • Hermetycznie uszczelniane, aby mogły być stosowane w ciężkich warunkach środowiskowych
 • Znacznie mniejsze niż porównywalne zakresowo czujniki tensometryczne
 • Oferowane zarówno w wersji ICP®, jak i ładunkowej

Konfiguracje wieloelementowe

 • Równoczesny pomiar w 3 prostopadłych kierunkach
 • Dostępne w postaci pierścienia bądź łącznika
 • Dostępne są różne wersje do różnych aplikacji
 • Zakresy ściskania od 4500 do 45k N (1000 do 10k Ib)
 • Rozdzielczości do 0.009 N (0.002 Ib)
Zapytaj o przedmiot