Wibrometry 3D

  • Perfekcyjne narzędzie pozwalające na zbieranie danych drganiowych we wszystkich kierunkach trójwymiarowego układu współrzędnych zarówno z prostych jak i złożonych struktur.