Katalog kamer do wykrywania gazów i monitorowania pieców

Producent: FLIR Systems

Opis produktu


 Kamery termowizyjne do wykrywania gazów i monitorowania pieców

 

 • Wykrywanie przecieków gazu
 • Ochrona środowiska
 • Widzenie przez płomienie
 • Zwiększenie bezpieczeństwa
Katalog kamer do wykrywania gazów i monitorowania pieców

FLIR: światowy lider na rynku
kamer termowizyjnych

FLIR jest światowym liderem w projektowaniu, wytwarzaniu i sprzedaży systemów termowizyjnych do szerokich zastosowań w sektorach: komercyjnym, przemysłowym i bezpieczeństwa.

W systemach termowizyjnych produkcji FLIR wykorzystywana jest najnowocześniejsza technologia zobrazowania cieplnego, wykrywająca promieniowanie podczerwone, czyli ciepło. W oparciu o wykryte różnice temperatur kamery termowizyjne tworzą wyraźny obraz. Zaawansowane algorytmy umożliwiają odczytanie z tych obrazów poprawnych wartości temperatury. Sami projektujemy i wytwarzamy wszystkie najważniejsze podzespoły naszych produktów, włączywszy detektory, elektronikę i specjalne obiektywy.

Katalog kamer do wykrywania gazów i monitorowania pieców  
FLIR, Stockholm  
Katalog kamer do wykrywania gazów i monitorowania pieców Katalog kamer do wykrywania gazów i monitorowania pieców
FLIR, Boston FLIR Santa Barbara


Nowe rynki i działalność
W ostatnich latach poważnie wzrosło zainteresowanie termowizją na wielu rynkach. Aby sprostać zwiększonemu popytowi, FLIR znacznie rozszerzył swoją działalność. Dziś, zatrudniamy ponad 3200 pracowników. Wspólnie ci specjaliści od podczerwieni, realizują roczny obrót wartości ponad 1 miliarda dolarów. Oznacza to, ze FLIR jest największym producentem komercyjnych kamer termowizyjnych na świecie.

Możliwości wytwórcze
FLIR posiada obecnie sześć zakładów produkcyjnych: trzy w USA (w Portland, w Bostonie i w Santa Barbara, w stanie Kalifornia) jeden w Sztokholmie, w Szwecji, jeden w Estonii oraz jeden niedaleko Paryża, we Francji - FLIR ATS (Advanced Thermal Solitions).

Więcej niż kamera – kompletne rozwiązanie
W dziedzinie termowizji nie ograniczamy się do wytwarzania kamer. FLIR nie tylko oferuje najlepsze kamery, lecz dostarcza także najlepsze oprogramowanie, serwis i szkolenia, zaspokajające Twoje potrzeby w dziedzinie termografii.
 


 

 

PODCZERWIEŃ: nie tylko to, co widać gołym okiem

Katalog kamer do wykrywania gazów i monitorowania pieców

Podczerwień – część widma
elektromagnetycznego

Nasze oczy są detektorami
przeznaczonymi do odbioru światła
widzialnego (czyli promieniowania
elektromagnetycznego w zakresie
widzialnym). Istnieją jednak inne
rodzaje światła (promieniowania),
których nie widzimy. Ludzkie oko umie
dostrzec jedynie niewielką część widma
elektromagnetycznego. Na jednym
krańcu pasma pozostaje niewidzialne dla
nas światło ultrafioletowe, zaś na drugim
końcu, nasze oczy nie widzą światła
podczerwonego.
Promieniowanie podczerwone leży
między widzialną a mikrofalową
częścią widma elektromagnetycznego.
Podstawowym źródłem promieniowania
podczerwonego jest ciepło. Każde
ciało mające temperaturę powyżej
bezwzględnego zera (-273,15 stopni
Celsjusza lub 0 stopni Kelvina) emituje
 


promieniowanie w zakresie podczerwieni.
Nawet ciała, które wydają się nam
bardzo zimne, emitują promieniowanie
cieplne. Nieustannie stykamy się z
promieniowaniem podczerwonym.
By je zarejestrować i zamienić na
obraz widzialny potrzebna jest kamera
termowizyjna. Taka kamera musi tworzyć
wyraźne obrazy w podczerwieni,
błyskawicznie mierzyć niewielkie różnice
temperatur oraz przetwarzać te obrazy na
standardowy format elektroniczny,
tak by można było poddać je dalszej
obróbce. Z promieniowaniem
podczerwonym stykamy się nieustannie.
Ciepło, jakie czujemy od słońca,
ognia, czy od kaloryfera, to wszystko
podczerwień. Choć nasze oczy go nie
widzą, nerwy skóry odczuwają je jako
ciepło. Im cieplejszy obiekt, tym więcej
promieniowania podczerwonego emituje.
 

Katalog kamer do wykrywania gazów i monitorowania pieców

Kamera termowizyjna
Energia podczerwieni (A) pochodząca
od obiektu jest skupiana przez
elementy optyczne (B) na detektorze
podczerwieni (C). Detektor przesyła
informacje do elektroniki czujnika (D) w
celu przetwarzania obrazu. Elektronika
przekłada dane pochodzące z detektora
na obraz (E), który można oglądać w
wizjerze lub na standardowym monitorze
wideo bądź ekranie LCD. Termografia
podczerwieni to sztuka przekształcania
obrazu termowizyjnego na obraz

pomiarowy, pozwalający na odczyt
wartości temperatury z obrazu. Aby to
osiągnąć, w kamerze termowizyjnej
stosowane są złożone algorytmy.
Dlaczego warto używać kamer
termowizyjnych?
Dlaczego powinieneś wybrać kamerę
termowizyjną firmy FLIR? Istnieją
inne technologie, umożliwiające
bezkontaktowy pomiar temperatury. Na
przykład detektory gazu lub termometry
na podczerwień.

Katalog kamer do wykrywania gazów i monitorowania pieców

Detektory gazu a kamery termowizyjne


Na terenie zakładu petrochemicznego może być wiele tysięcy potencjalnych źródeł wycieku gazu. Część
z nich będzie nieszczelnościami, ale większość nie będzie posiadała żadnych defektów. Konwencjonalne
urządzenia do wykrywania wycieków gazu takie jak detektory, wymagają aby operator zbadał każdy
potencjalny wyciek gazu. Zatem każdy z tych elementów musi być dostępny lub udostępniony do
przeprowadzenia badań. Detektory gazu mogą narazić inspektorów na niewidzialne i potencjalnie szkodliwe związki.
Korzystanie z kamer do wykrywania gazu daje możliwość zbadania wielu potencjalnych źródeł nieszczelności w krótkim czasie i w bezpiecznej odległości.

Termometry na podczerwień a kamery termowizyjne
Termometry na podczerwień (pirometry) są niezawodne i bardzo przydatne do punktowego odczytu
temperatury, lecz przy skanowaniu dużych obszarów lub obiektów łatwo jest pominąć kluczowe elementy, które mogą być bliskie uszkodzenia i wymagać naprawy.
Kamera termowizyjna FLIR może jednocześnie skanować całe silniki, podzespoły lub panele. Nigdy nie
pominie przegrzanych miejsc, choćby nawet najmniejszych.

 

Katalog kamer do wykrywania gazów i monitorowania pieców

Wykorzystuj tysiące detektorów gazu
i termometrów na podczerwień na raz
Termometrem na podczerwień możesz mierzyć temperaturę w jednym punkcie. Kamery na podczerwień FLIR mogą mierzyć temperaturę w całym obrazie. Kamery termowizyjne z serii FLIR GF posiadają rozdzielczość obrazu 320 x 240 pikseli. Oznacza to 76 800 pikseli lub zastosowanie 76 800 pirometrów jednocześnie.
To samo dotyczy porównania z detektorem gazu. Używając detektora gazu inspektor zmuszony jest do sprawdzenia każdego potencjalnego wycieku gazu. Kamera termowizyjna z serii GF daje możliwość przeglądu całego obszaru.
Detektor gazu umożliwia skanowania tylko pojedynczego punkty podczas gdy kamera termowizyjna daje pełen przegląd.
Katalog kamer do wykrywania gazów i monitorowania pieców Katalog kamer do wykrywania gazów i monitorowania pieców
Obraz z pirometru. Obraz z kamery termowizyjnej.
Katalog kamer do wykrywania gazów i monitorowania pieców Katalog kamer do wykrywania gazów i monitorowania pieców
Obraz z pirometru. Obraz z kamery termowizyjnej.
Przy pomocy detektora gazu możesz badać tylko jeden określony punkt, natomiast kamera GF pozwala uzyskać pełny obraz sytuacji. Katalog kamer do wykrywania gazów i monitorowania pieców


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamery termowizyjne do wykrywania gazu i widzenia poprzez płomienie


Kamera termowizyjna do wykrywania i wizualizacji wycieków gazu pozwala
na kontrolę bez konieczności zatrzymywania produkcji. Przenośna kameraKatalog kamer do wykrywania gazów i monitorowania pieców
poprawia znacznie bezpieczeństwo operatora, poprzez wykrywanie gazów z bezpiecznej odległości, a także pomaga chronić środowisko poprzez monitorowanie przecieków gazów dla niego szkodliwych.

Katalog kamer do wykrywania gazów i monitorowania pieców

Wykrycie wycieku gazu w miejscu produkcji.

Katalog kamer do wykrywania gazów i monitorowania pieców

Cieknący manometr.

Katalog kamer do wykrywania gazów i monitorowania pieców

Wykrycie wycieku gazu.

Katalog kamer do wykrywania gazów i monitorowania pieców

Wyciek gazu jest bardzo dobrze widoczny na obrazie termowizyjnym.
 

 

Wykrywanie wycieków gazu

Wiele związków chemicznych oraz gazów jest niewidocznych gołym okiem. Wiele firm intensywnie pracuje z tymi substancjami przed, w trakcie i podczas procesów produkcyjnych. Niektóre z gazów mają wysoki współczynnik globalnego ocieplenia, a surowe przepisy regulują jak powinny one być nadzorowane, dokumentowane, naprawiane oraz wymagają zgłaszania wszelkich wycieków szkodliwych związków gazowych, a także określają jak często powinny być przeprowadzane procedury kontrolne.

Znaczne poprawienie wydajności
Doświadczenia pokazują, że aż do 84% nieszczelności występuje u mniej niż 1% komponentów w rafineriach. Oznacza to, iż 99% kosztów, generowanych przez inspekcje powstaje podczas sprawdzania bezpiecznych i szczelnych elementów.

Korzystając z kamery do wykrywania gazu można uzyskać
kompletny obraz i natychmiast można wykluczyć powierzchnie niewymagające dalszego działania. Oznacza to, iż można osiągnąć ogromne oszczędności pod względem czasu i personelu. Kolejną zaletą jest to, że podczas inspekcji nie ma konieczności zatrzymywania pracy systemów. Inspekcje mogą być przeprowadzane zdalnie i szybko, a co najważniejsze problemy zostaną zlokalizowane we wczesnej fazie.

Zwiększenie bezpieczeństwa pracownika
Wykrywanie wycieków gazu może być wykonywane w trybie bezkontaktowym i z bezpiecznej odległości. Zmniejsza to ryzyko narażenia inspektora na działanie niewidzialnych i potencjalnie szkodliwych lub wybuchowych chemikaliów. Z kamerą do wykrywania gazów w łatwy sposób można skanować interesujące obszary, które są trudno dostępne przy zastosowaniu tradycyjnych metod. Kamera zaprojektowana jest ergonomicznie, z jasnym wyświetlaczem LCD i ruchomym wizjerem, co ułatwia jego wykorzystanie w codziennej pracy.

Gazy, które mogą być wykrywane są zależne od modelu kamery.

 

Katalog kamer do wykrywania gazów i monitorowania pieców Kamery termowizyjne do wykrywania gazów:
 • Pełny obraz sytuacji
 • Przeprowadzanie kontroli podczas pracy systemu
 • Wykrywanie problemów we wczesnym ich stadium
 • Oszczędność czasu i pieniędzy
 • Identyfikacja i lokalizacja problemu
 • Dokładne określenie co potrzebuje naprawy
 • Zwiększenie bezpieczeństwa pracownika
 • Ochrona środowiska
 • Prosta obsługa jak w standardowym aparacie lub kamerze
 • Pomiar temperatury
 • Przechowywanie informacji

Katalog kamer do wykrywania gazów i monitorowania pieców

Obraz cyfrowy zakłócony przez płomienie.
Katalog kamer do wykrywania gazów i monitorowania pieców

Obraz termowizyjny: Kamera FLIR GF309 dzięki wbudowanemu filtrowi płomieni, pozwala "widzieć przez płomienie" a także mierzyć temperaturę za płomieniami.

Katalog kamer do wykrywania gazów i monitorowania pieców

Przegrzane połączenie.
 

Widzenie poprzez płomienie

W wielu zakładach przemysłowych wykorzystuje się piece i kotły przemysłowe. Części składowe pieców i kotłów podatne są na usterki różnych mechanizmów. Przykładami usterek są: zapychanie rur poprzez koks, żużel gromadzący się na zewnętrznej powierzchni rur, uszkodzenia wymurówki, podgrzanie i przegrzanie, uderzenia płomieni spowodowane niedopasowaniem palnika oraz wycieki mogące spowodować zapłon i poważne uszkodzenia sprzętu.

Przedstawione powyżej kwestie mogą powodować nie tylko problemy z jakością, ale nawet zatrzymać całą linię technologicznej. Zadaniem kamer termowizyjnych FLIR jest wykrywanie we wczesnym etapie problemów związanych ze sprzętem, podczas jego pracy i zapobieganie awariom. Umożliwia to zaplanowanie przestojów i wymianę podzespołów, tym samym zmniejszając koszty konserwacji i straty produkcyjne.

Kamera FLIR GF309 jest doskonałym narzędziem do widzenia poprzez płomienie i utrzymaniu efektywności produkcji przez cały czas.

Przeglądy

Wszystkie kamery termowizyjne z serii GF są systemami dual-use. Pozwalają użytkownikowi nie tylko na wykrywanie gazów czy widzenie poprzez płomienia. Mogą również zostać wykorzystane jako kamery inspekcyjne. Instalacje wysokiego i niskiego napięcia, instalacje mechaniczne, rurociągi i izolacje, piece a także wiele innych urządzeń może być kontrolowanych przy użyciu kamery termowizyjne FLIR z serii GF.

Z kamerą termowizyjną FLIR można wykryć problemy w ich wczesnym stadium, jak np. różnice temperatur mogące przyczynić
się do strat w produkcji czy nawet pożaru.

Wszystkie kamery termowizyjne FLIR serii GF mogą być wykorzystywane do przeglądów.

FLIR seria GF


Zaprojektowana funkcjonalnie i ergonomicznie

Katalog kamer do wykrywania gazów i monitorowania pieców
Wszystkie kamery termowizyjne FLIR z serii GF przeznaczone są do użytku przez kilka godzin dziennie. Wszystkie zawierają szereg przydatnych funkcji, pomagających w przeprowadzeniu efektywnych inspekcji a także wykrycie najmniejszych wycieków gazu lub anomalii cieplnych.
 

 

Katalog kamer do wykrywania gazów i monitorowania pieców Wysoka czułość
Seria GF pozwala na wykrycie różnicy temperatur wynoszącej zaledwie 0,015 ºC. Idealna do wykrywania najmniejszych nieprawidłowości w elektrycznych lub innych instalacjach przemysłowych.
Katalog kamer do wykrywania gazów i monitorowania pieców Wskaźnik laserowy
Pozwala na zlokalizowanie badanych miejsc w przestrzeni.
Katalog kamer do wykrywania gazów i monitorowania pieców Uchylny wizjer
Wysokiej rozdzielczości wizjer jest ruchomy i może być dostosowany do indywidualnego użytkownika. Jest idealny do użytku na zewnątrz lub, gdy ekran LCD nie jest wykorzystywany.
Katalog kamer do wykrywania gazów i monitorowania pieców Wygodne interfejsy
Łatwy dostęp do cyfrowego wyjścia video, USB, gniazda zasilania.
Katalog kamer do wykrywania gazów i monitorowania pieców Duży ekran LCD
Wysokiej jakości, duży, składany ekran LCD 4,3” pozwala zobaczyć najmniejsze szczegóły i różnice temperatur.
Katalog kamer do wykrywania gazów i monitorowania pieców Wbudowany GPS
GPS umożliwia określenie lokalizacji geograficznej, w której były wykonywane pomiary.
Katalog kamer do wykrywania gazów i monitorowania pieców Uchwyt z zintegrowanymi przyciskami bezpośredniego dostępu
Obrotowy uchwyt pozwala na korzystanie z urządzenia w najbardziej dogodnej pozycji. Przyciski i joystick do sterowania kamerą są zintegrowane w uchwycie i zawsze pod ręką.
Katalog kamer do wykrywania gazów i monitorowania pieców Łączność bezprzewodowa
Możliwość połączenia się ze smartphone’em lub tabletem poprzez adapter Wi-Fi na USB.
Korzystaj z aplikacji FLIR Tools do przetwarzania i udostępniania wyników oraz zdalnego sterowania.
Katalog kamer do wykrywania gazów i monitorowania pieców Programowalne przyciski bezpośredniego dostępu
Dla większej wygody operatora przyciski umieszczone w górnej części kamery mogą być dowolnie zaprogramowane przez użytkownika.
Katalog kamer do wykrywania gazów i monitorowania pieców Strumieniowa transmisja danych radiometrycznych
Możliwość przesyłania 16 bitowych, radiometrycznych filmów video do komputera (poprzez USB).
Katalog kamer do wykrywania gazów i monitorowania pieców Duża liczba narzędzi do analizy
Ruchome funkcje pomiarowe jak linie, obszary i wiele innych, pozwalają na szczegółową analizę obrazu.
Katalog kamer do wykrywania gazów i monitorowania pieców Tryb wysokiej czułości (HSM)
Zwiększenie czułości kamery, aby wykryć nawet najmniejsze wycieki gazu (FLIR GF304, GF306, GF320 i GF346)
Katalog kamer do wykrywania gazów i monitorowania pieców Wideo MPEG-4
Pozwala na tworzenie filmów cyfrowych i termowizyjnych (nieradiometrycznych) w formacie MPEG-4.
Katalog kamer do wykrywania gazów i monitorowania pieców
Katalog kamer do wykrywania gazów i monitorowania pieców Wysokiej jakości kamera cyfrowa
Zintegrowana kamera cyfrowa o rozdzielczości 3.2 Mpiksele pozwala na nagrywanie ostrych sekwencji w każdych warunkach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katalog kamer do wykrywania gazów i monitorowania pieców
Podłącz smartfona lub tableta za pośrednictwem Wi-Fi przy
pomocy aplikacji FLIR Tools (Apple iOS i Android) pozwalającej na
obróbkę i udostępnianie wyników oraz zdalne sterowanie kamerą.

 

Katalog kamer do wykrywania gazów i monitorowania pieców

FLIR GF309


Widzi poprzez płomienie

Katalog kamer do wykrywania gazów i monitorowania piecówKamera FLIR GF309 jest kamerą termowizyjną przeznaczoną do pomiarów wysokotemperaturowych pieców przemysłowych, chemicznych i kotłów, bez konieczności wygaszania. Kamera znacznie poprawia bezpieczeństwo operatora, dając możliwość pomiaru - we wszystkich rodzajach pieców- poprzez płomienie z bezpiecznej odległości. Znajomość stanu technicznego pieca może zapobiec awariom i nieplanowanym przestojom.

Piece przemysłowe, grzejniki i kotły znajdują zastosowanie w przemyśle chemicznym, petrochemicznym itp.
 

Katalog kamer do wykrywania gazów i monitorowania pieców

Widzenie poprzez płomienie
TKamera FLIR z serii GF309 wyposażona jest w specjalny „filtr płomieni”, który umożliwia zobaczenie i zmierzenie wysokich temperatur (do +1500 ºC) poprzez płomienie. Jest idealna do inspekcji pieców i kotłów.

Szeroki zakres temperatur
FLIR GF309 mierzy temperaturę z zakresu -40 ºC do +1500 ºC. Dzięki temu kamera nadaje się do inspekcji w wysokich temperaturach.

Podwójne zastosowanie
Kamera FLIR GF309 może być stosowana zarówno do przeglądów na zewnątrz jak i wewnątrz pieca, dzięki dużej czułości termicznej pozwala zobaczyć nawet najmniejsze różnice temperatur.

Osłona termiczna
Niklowana osłona termiczna poprawia bezpieczeństwo i komfort podczas pracy.

Dostępne obiektywy
W kamerach FLIR GF304 zazwyczaj montowane są obiektywy 14,5º lub 24º. Wersja z obiektywami wymiennymi jest również dostępna, ale wymaga licencji amerykańskiego Departamentu Stanu.

Chłodzony detektor
Kamera FLIR GF309 wyposażona jest w detektor InSb. Ten wysoce czuły detektor jest dostrojony w zakresie fal 3.8-4.05 μm do widzenia poprzez płomienie.
 

Przemysł:

Katalog kamer do wykrywania gazów i monitorowania pieców

Rafinerie, przemysły petrochemiczne i chemiczne

Katalog kamer do wykrywania gazów i monitorowania pieców

Narzędzie elektryczne

Katalog kamer do wykrywania gazów i monitorowania pieców
Kamera FLIR GF309 jest powszechnie stosowana do kontroli kotłów i pieców. Wyposażona jest w specjalny filtr płomieni, przystosowana do wysokich temperatur (do +1500 ºC) i bezproblemowego widzenia poprzez płomienie.

FLIR GF304

Wizualizacja gazów chłodniczychKatalog kamer do wykrywania gazów i monitorowania pieców

Kamera FLIR GF304 jest kamerą wizualizującą wyciek gazu, opracowaną specjalnie do wykrywania gazów chłodniczych bez potrzeby przerywania pracy urządzenia.

Gazy chłodnicze stosowane są na całym świecie, w przemysłowych systemach chłodniczych do produkcji, magazynowania i sprzedaży detalicznej żywności. Gaz chłodniczy stosowany jest także w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym i motoryzacyjnym, jak również w systemach klimatyzacji. Utrzymanie prawidłowo działającego systemy chłodzącego ma ogromne znaczenie ze względu na wartość chłodzonych towarów.

Wymiana, czy też uzupełnianie strat gazu może być kosztowne. Mimo, iż gazy chłodnicze
są bardzo istotne dla wielu dziedzin przemysłu mogą być niebezpieczne dla środowiska, ich
stosowanie jest regulowane poprzez lokalne przepisy. Dlatego też niezwykle istotną kwestią
jest szybkie i łatwe znalezienie przecieków.

Katalog kamer do wykrywania gazów i monitorowania pieców

Chłodzony detektor
Kamera FLIR GF304 wyposażona jest w detektor chłodzony QWIP, a także filtr pasmowy umożliwiający wizualizację gazów w paśmie 8.0-8.6 μm. Pozwala to nie tylko na wykrycie gazów chłodniczych, ale również na wyraźniejsze zobrazowanie niewielkich różnic temperatury.

Zakres temperatur
Kamera FLIR GF304 umożliwia pomiar temperatury w zakresie od -20 ºC do +500 ºC.

Podwójne zastosowanie
Kamera FLIR GF304 może być wykorzystywana zarówno do znajdowania ulatniającego się gazu jak i przeglądów. Z tego typu kamerą z łatwością można przeprowadzić inspekcje sieci wysokiego napięcia, niskiego napięcia, mechaniczne oraz wiele innych.

Dostępne obiektywy
W kamerach FLIR GF304 zazwyczaj montowane są obiektywy 14,5º lub 24º. Wersja z obiektywami wymiennymi jest również dostępna, ale wymaga licencji amerykańskiego Departamentu Stanu.

Przemysły:

Katalog kamer do wykrywania gazów i monitorowania pieców

Przemysł petrochemicznyi chemiczny

Katalog kamer do wykrywania gazów i monitorowania pieców

Przemysł spożywczy


Kamera termowizyjna FLIR GF304 umożliwia wykrycie następujących gazów chłodniczych:
 • R404A
 • R407C
 • R410A
 • R134A
 • R417A
 • R422A
 • R507A
 • R143A
 • R125
 • R245fa
 
Katalog kamer do wykrywania gazów i monitorowania pieców Katalog kamer do wykrywania gazów i monitorowania pieców Katalog kamer do wykrywania gazów i monitorowania pieców
Wyciek ze złącza elektrycznego 415V Wyciek w klimatyzacji samochodowej
Wyciek z klimatyzacji samochodowej w trybie
wysokiej czułości

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLIR GF306

Katalog kamer do wykrywania gazów i monitorowania piecówWizualizacja gazów, w szczególności SF6 oraz amoniaku

Kamera FLIR GF306 wizualizuje i precyzyjnie określa wyciek SF6 oraz amoniaku. Przenośne urządzenie znacznie poprawia bezpieczeństwo operatora, poprzez wykrywanie ulatniających się gazów z bezpiecznej odległości, jak również pomaga chronić środowisko poprzez śledzenie przecieków gazów szkodliwych dla środowiska.
SF6 wykorzystywany jest w elektroenergetyce jako izolator oraz medium gaszące w izolowanych podstacjach i wyłącznikach. Amoniak produkowany jest w zakładach produkcyjnych amoniaku i wykorzystywany głównie do produkcji nawozów.

Katalog kamer do wykrywania gazów i monitorowania pieców

Chłodzony detektor
Kamera FLIR GF306 wyposażona jest w detektor chłodzony QWIP, a także filtr pasmowy umożliwiający wizualizację gazów w paśmie 10.3-10.7 μm. Pozwala to nie tylko na wykrycie gazów, ale również na wyraźniejsze zobrazowanie minimalnych różnic temperatury.

Zakres temperatur
Kamera FLIR z serii GF306 wizualizuje temperatury z zakresu od -40 ºC do +500 ºC.

Podwójne zastosowanie
Kamera FLIR GF306 może być wykorzystywana zarówno do znajdowania wycieków gazu jak i do przeglądów.

Dostępne obiektywy
W kamerach FLIR GF306 zazwyczaj montowane są obiektywy 14,5º lub 24º. Wersja z obiektywami wymiennymi jest również dostępna, ale wymaga licencji amerykańskiego Departamentu Stanu.

Przemysł:

Katalog kamer do wykrywania gazów i monitorowania pieców

Przemysły petrochemiczne i chemiczne

Katalog kamer do wykrywania gazów i monitorowania pieców

Narzędzie elektryczne

Katalog kamer do wykrywania gazów i monitorowania pieców

Wyciek SF6


Kamera termowizyjna FLIR GF306 umożliwia wykrycie następujących gazów:
 • Sześciofluorek siarki (SF6)
 • Chlorek acetylu
 • Kwas octowy
 • Bromek allilu
 • Chlorek allilu
 • Fluorek allilu
 • Amoniak (NH3)
 • Bromometan
 • Dwutlenek chloru
 • Etyl cyjanoakrylu (ECA)
 • Etylen
 • Furan
 • Hydrazyna
 • Metyl krzemowodoru
 • Butanon
 • Butenon (MVK)
 • Akroleina
 • Propen
 • Tetrahydrofuran (THF)
 • Trichloroeten
 • Fluorek uranylu
 • Chlorek winylu
 • Akrylonitryl
  (Cyjanek winylu)
 • Eter winylowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLIR GF320


Katalog kamer do wykrywania gazów i monitorowania piecówWykrywanie metanu oraz innych gazów organicznych


FLIR GF320 jest kamerą termowizyjną do wykrywania wycieków gazów, bez potrzeby wyłączania urządzeń.
Kamera znacznie poprawia bezpieczeństwo operatora, poprzez wykrywanie wycieków z bezpiecznej odległości, jak również pomaga chronić środowisko poprzez śledzenie przecieków gazów szkodliwych dla środowiska.
Kamera GF320 wykorzystywana jest w zakładach takich jak rafinerie ropy naftowej, zakłady
przetwarzania gazu ziemnego, platformy przybrzeżne, przemysł chemiczny czy petrochemiczny
oraz elektrownie biogazowe i inne.

Katalog kamer do wykrywania gazów i monitorowania pieców

Chłodzony detektor
TKamera FLIR GF320 wyposażona jest w detektor chłodzony InSB, a także filtr pasmowy umożliwiający wizualizację gazów w paśmie 3.2-3.4 μm. Pozwala to nie tylko na wykrycie gazów chłodniczych, ale również na wyraźniejsze zobrazowanie najmniejszych różnic temperatury.

Zakres temperatur
Kamera FLIR GF320 mierzy temperaturę z zakresu od -40 ºC do +350 ºC.

Podwójne zastosowanie
Kamera FLIR GF320 może być wykorzystywana zarówno do znajdowania wycieków gazu jak i do przeglądów.

Dostępne obiektywy
TW kamerach FLIR GF320 zazwyczaj montowane są obiektywy 14,5º lub 24º. Wersja z obiektywami wymiennymi jest również dostępna, ale wymaga licencji amerykańskiego Departamentu Stanu.

Przemysł:

Katalog kamer do wykrywania gazów i monitorowania pieców

Rafinerie ropy naftowej, przemysł chemiczny i petrochemiczny

Katalog kamer do wykrywania gazów i monitorowania pieców

Urządzenia elektryczne

Katalog kamer do wykrywania gazów i monitorowania pieców

Nieszczelny zawór

Katalog kamer do wykrywania gazów i monitorowania pieców

Gaz ulatniający się na powierzchni wysypiska

Kamera FLIR GF320 umożliwia wykrycie następujących gazów:

 • Benzen
 • Etanol
 • Etylobenzen
 • Heptan
 • Heksan
 • Izopren
 • Metanol
 • MEK
 • MIBK
 • Oktan
 • Pentan
 • 1-Pentan
 • Toluen
 • Ksylen
 • Butan
 • Etan
 • Metan
 • Propan
 • Etylen
 • Propylen

Katalog kamer do wykrywania gazów i monitorowania pieców

Obraz na żywo wycieku gazu, widoczny na wyświetlaczu zewnętrznym kamery.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLIR GF346

Katalog kamer do wykrywania gazów i monitorowania piecówWykrywanie tlenku węgla (CO) oraz innych szkodliwych gazów


FLIR GF346 jest kamerą termowizyjną do wizualizacji wycieków gazów (ang.OGI), która wizualizuje i precyzyjnie określa wycieki CO, bez potrzeby wyłączania urządzenia. Kamera znacznie poprawia bezpieczeństwo operatora, poprzez wykrywanie wycieków z bezpiecznej odległości, jak również pomaga chronić środowisko poprzez śledzenie przecieków gazów szkodliwych dla środowiska.
CO jest gazem przemysłowym wykorzystywanym w przemyśle hutniczym oraz w masowej
produkcji chemikaliów. Stosowany jest również w systemach pakujących świeże mięso i ryby.

Katalog kamer do wykrywania gazów i monitorowania pieców

Chłodzony detektor
Kamera FLIR GF346 wyposażona jest w detektor chłodzony InSb (antymonek indu). Detektor ten umożliwia wizualizację gazów w paśmie 4.52-4.67 μm. Pozwala to nie tylko na wykrycie gazów chłodniczych, ale również na wyraźniejsze zobrazowanie najmniejszych różnic temperatury.

Zakres temperatur
Kamera FLIR GF346 pozwala na pomiar temperatury z zakresu od -20 ºC do +300 ºC.

Podwójne zastosowanie
Kamera FLIR GF346 może być wykorzystywana zarówno do znajdowania wycieków gazu jak i do przeglądów.

Dostępne obiektywy
W kamerach FLIR GF346 zazwyczaj montowane są obiektywy 14,5º lub 24º. Wersja z obiektywami wymiennymi jest również dostępna, ale wymaga licencji amerykańskiego Departamentu Stanu.

Przemysł:

Katalog kamer do wykrywania gazów i monitorowania pieców

Produkcja stali

Katalog kamer do wykrywania gazów i monitorowania pieców

Przemysł chemiczny i petrochemiczny

Katalog kamer do wykrywania gazów i monitorowania pieców

Wyciek gazu

Katalog kamer do wykrywania gazów i monitorowania pieców

Wyciek CO w wielkim piecu

Kamera termowizyjna FLIR GF346 umożliwia wykrycie następujących gazów:
 • Tlenek węgla (CO)
 • Acetonitryl
 • Cyjanek acetylu
 • Arsyna
 • Izocyjanian bromu
 • Clorodimetylosilan
 • Bromek cyjanu
 • Dichlorometylocyjan
 • Etenon
 • Tiocyjanian etylu
 • Germanowodór
 • Izocyjanian heksylu
 • Keten
 • Tiocyjanian metylu
 • Podtlenek azotu
 • Silan (krzemowodór)
 • Izocyjanian butylu

Katalog kamer do wykrywania gazów i monitorowania pieców

Oprogramowanie

Katalog kamer do wykrywania gazów i monitorowania piecówDopasuj narzędzia aby znaleźć rozwiązanie

W FLIR Systems zdajemy sobie sprawę że naszym zadaniem jest wytwarzanie możliwie najlepszych systemów kamer termowizyjnych. Jesteśmy zobowiązania umożliwić wszystkim użytkownikom naszych systemów, bardziej efektywną i wydajną pracę poprzez zapewnianie najbardziej profesjonalnej kombinacji oprogramowania.

Nasz zespół, zaangażowanych, specjalistów nieustannie opracowuje nowe, lepsze i bardziej przyjazne dla użytkownika pakiety oprogramowania, aby zadowolić najbardziej wymagających termografistów. Każde oprogramowanie oparte jest na systemie Windows i pozwala ono na szybkie, szczegółowe i dokładne analizy i oceny dokonanych inspekcji.
 

FLIR Tools+

Tworzenie kompletnych i profesjonalnych raportów

FLIR Tools+ jest potężnym narzędziem do tworzenia profesjonalny raportów kompatybilnych z
najnowszym systemem operacyjnym Windows oraz Wordem.
Katalog kamer do wykrywania gazów i monitorowania pieców
Elastyczna konstrukcja i układ raportu

 • W pełni zintegrowany z Microsoft Word™
 • Szeroki zakres analizy temperatury
 • Intuicyjny kreator tworzenia raportu
 • Automatyczne generowanie raportu poprzez „złap” i „upuść”
 • Estymacja funkcji trendu
 • Automatyczny link do Google™ Maps dla obrazów ze współrzędnymi GPS


Automatyczne generowanie raportów
Z oprogramowaniem FLIR Tools+ w prosty sposób można tworzyć raporty
dostosowane do własnych potrzeb, np. poprzez wstawienie logo, itp. Przewodnik
pomoże Ci stworzyć krok po kroku profesjonalny raport z przeprowadzonych inspekcji.

Kompatybilny z GPS
Klienci FLIR w serii GF posiadają wbudowany GPS kompatybilny ze swoimi kamerami. FLIR Tools+
umożliwia automatyczne przejście do Google™ Maps dla obrazów ze współrzędnymi GPS.

Estymowanie linii trendu
Trend jest skutecznym narzędziem, pomagającym śledzić termiczne informacje dotyczące badań.
Uzbrojeni w te informacje możemy lepiej określić, kiedy należy wykonać zabiegi konserwacyjne.

Bardziej zaawansowane funkcje
FLIR Tools+ zawiera liczne zaawansowane funkcje, takie jak: zoom cyfrowy, zmiana palety
kolorów, odtwarzanie zapisanych komentarzy głosowych. Automatyczne obliczenia pozwalają
zaoszczędzić czas, wystarczy jedno kliknięcie aby otrzymać wynik. Natychmiastowe tworzenie
raportów podsumowujących przy użyciu narzędzia Summary Table. Histogramy i wykresy funkcji
ułatwiają zaawansowane analizy.
 

Podstawowe cechy programu to:

 • uniwersalny układ strony raportu pozwalający na dopasowanie do własnych preferencji
 • łatwe w użyciu i szybkie wprowadzanie danych w celu utworzenia raportu
 • w pełni zintegrowany z MS Word
 • tworzenie raportu w formatach MS Word i pdf
 • zaawansowane funkcje analityczne
 • tworzenie szybkiego, automatycznego raportu przez "złap i upuść" (drag & drop)
 • wyznaczanie trendów (zmian w czasie)
 • automatyczne połączenie z Google Maps w przypadku obrazów ze współrzędnymi GPS
 • automatyczna tabela podsumowania w raporcie
 • pełna analiza i dostrojenie termogramów w środowisku MS Word
 • sprawdzanie pisowni
 • tworzenie własnych wzorów obliczeniowych z wykorzystaniem danych pomiarowych z termogramu
 • odtwarzanie sekwencji pomiarowych bezpośrednio w raporcie
 • narzędzia szybkiego wyszukiwania obrazów do tworzonego raportu
 • narzędzie panorama, do łączenia termogramów
 • kompatybilność z Windows 7, 32 oraz 64 bitowymi platformami
 • Obsługa danych z MeterLink
 • kompatybilność z formatem *.docx
 • Wyświetlenie siatki, w celu równomiernego rozłożenia tekstu

Katalog kamer do wykrywania gazów i monitorowania pieców

Katalog kamer do wykrywania gazów i monitorowania pieców
Użytkownicy FLIR P660 mogą bezpośrednio zintegrować dane GPS z programem Tools+.
 
Katalog kamer do wykrywania gazów i monitorowania pieców
Trendy: Dokładne
śledzenie wydajności
termicznej przy pomocy łatwych w zrozumieniu wykresów.

 

FLIR VideoReport: darmowe oprogramowanie dla kamer z serii GF

Katalog kamer do wykrywania gazów i monitorowania pieców
Każda kamera FLIR do wykrywania gazów jest wyposażona w oprogramowanie FLIR VideoReport. Program FLIR VideoReporter w prosty sposób tworzy raporty zawierające filmy. Bardzo łatwo można tworzyć i edytować pliki wideo zrobione przy pomocy kamer termowizyjnych FLIR z serii GF. Stwórz swój własny film za pomocą kilku prostych kliknięć. Usuń złe ujęcia i pozostaw tylko najlepsze sceny.
FLIR VideoReport to pakiet oprogramowania zaprojektowany specjalnie, aby zapewnić łatwą edycję plików typu *.mp4 i *.avi nagranych przy pomocy kamer termowizyjnych serii FLIR GF.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLIR Tools

Katalog kamer do wykrywania gazów i monitorowania piecówFLIR Tools jest  mobilną aplikacją na Android’a, iPad’a, iPhone’a i iPod’a
FLIR jest liderem w bezprzewodowej komunikacji pomiędzy Android’em, iPad’em, iPhone’em i iPod’em. Wystarczy pobrać nową wersję narzędzia FLIR Tools z Android Market lub App Store, aby zobaczyć, edytować i importować obrazy termowizyjne tak samo dobrze jak strumień i video bezpośrednio z wybranej kamery FLIR.

Aplikacja FLIR Tools Mobile może być również wykorzystywana do zdalnego sterowanie kamerą.

FLIR Tools: Oprogramowanie dołączone do każdej kamery termowizyjnej
FLIR Systems od dawna zdaje sobie sprawę, jak ważne jest sporządzanie raportów z inspekcji. Dlatego właśnie, każda kamera termowizyjna FLIR Systems zaopatrzona jest w oprogramowanie umożliwiające użytkownikowi uporządkowanie i analizę termogramów oraz przedstawienie ich w raporcie. Oprogramowanie umożliwia dostosowanie ustawień obrazu takich jak paleta kolorów, poziom, zakres i podstawową analizę termiczną. Użytkownicy, którzy chcą większej elastyczności i potrzebują więcej narzędzi do analizy mogą wybrać FLIR Reporter.
 

ITC
 

FLIR Infrared Training Center Katalog kamer do wykrywania gazów i monitorowania pieców

Infrared Training Center (ITC) oferuje wiodące na światowym rynku szkolenia z
podczerwieni i programy certyfikacji specjalistów w termografii.

Katalog kamer do wykrywania gazów i monitorowania pieców

Wszystkie nasze kamery są zaprojektowane tak, by cechowały się łatwością instalacji i obsługi, jednak świat podczerwieni to nie tylko poprawna obsługa sprzętu. Jako firma będąca liderem na rynku techniki zobrazowania w podczerwieni chcemy dzielić się naszą wiedzą z klientami i osobami zainteresowanymi.
W tym celu organizujemy regularne kursy i seminaria. Organizujemy także, na zamówienie, szkolenia w firmie klienta, tak byś Ty i Twoja załoga mogli zapoznać się z termowizją i jej zastosowaniami.
ITC jest otwarte nie tylko dla klientów FLIR Systems, ale także dla użytkowników innych typów kamer. Każdy, kto chce się dowiedzieć czegoś więcej   wykorzystaniu kamer termowizyjnych w rożnych zastosowaniach, czy dopiero zastanawia się nad zakupem kamery, jest mile widziany.
Zadaniem ITC jest ro
Zapytaj o przedmiot