kalibracja Producenta, potwierdzona certyfikatem kalibracji Producenta

Miejsce: PCB Europe, Niemcy:

Czas kalibracji: od 1 do 2 tygodni od złożenia zamówienia

Produkty kalibrowane:

  • czujniki przyśpieszenia / prędkości drgań, typu: ICP® / IEPE / ładunkowych / prądowych 4 – 20 mA / MEMS,
    w tym czujników do mierzenia udarów,
  • młotki modalne.

 

Miejsce: PCB Piezotronics, USA:

Czas kalibracji: od 3 do 6 tygodni od złożenia zamówienia.

Produkty kalibrowane:

  • czujniki przyśpieszenia / prędkości drgań, typu: ICP® / IEPE / ładunkowe / prądowe 4 – 20 mA / MEMS, w tym czujniki do mierzenia udarów
  • czujniki ciśnienia dynamicznego, w tym czujników do pomiaru ciśnienia fali uderzeniowej eksplozji typu blast probe,
  • młotki modalne,
  • mikrofony pomiarowe,
  • czujniki siły dynamicznej,
  • elektronika: kondycjonery ICP®/ IEPE, konwertery ładunku.