Seminarium: Kompleksowe rozwiązania symulacyjno-pomiarowe w zintegrowanym środowisku SIMCENTER

2020-01-28

godz. 12:00-14:00
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Motoryzacji
Warszawa