Seminarium: Kompleksowe rozwiązania symulacyjno-pomiarowe w zintegrowanym środowisku SIMCENTER

2020-01-29

godz. 10:00-12:00
Politechnika Białostocka
Białystok