59 szkolenie techniczne "Nowoczesne Rozwiązania Wykorzystywane w Przemyśle Wydobywczym, Eksploatacja, Unikanie Awarii, Modernizacje i Redukcja Kosztów Utrzymania Ruchu"

2018-09-06