XXVI Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO

2018-09-04