XXII Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO

2014-09-01