XXI Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO - Kielce

2013-09-02