Polimery i Kompozyty Konstrukcyjne 2014

2014-10-07

OBSZAR TEMATYCZNY KONFERENCJI:
1. KOMPOZYTY KONSTRUKCYJNE I ICH WŁASNOŚCI
2. NANOKOMPOZYTY I MATERIAŁY GRADIENTOWE O OSNOWIE POLIMEROWEJ
3. MATERIAŁY POLIMEROWE O SPECJALNYCH WŁASNOŚCIACH
4. METODY BADAŃ MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I ICH KOMPOZYTÓW
    (w tym NIENISZCZĄCE)
5. BIOMATERIAŁY POLIMEROWE


Temat szkolenia w dniu 9.10.2014:
"Nieniszczące metody badań kompozytów i polimerów konstrukcyjnych"
Szkolenie realizowane będzie przez firmę EC Test Systems

Program szkolenia obejmuje:
  - termografię aktywną,
  - obrazowanie ultradźwiękowe przy użyciu kamery ultradźwiękowej,
  - szerografię,
  - skanowanie 3D w kontroli jakości i inżynierii odwrotnej.