Usługi pomiarowe

Firma EC Test Systems świadczy usługi polegające na wykonaniu nawet najbardziej skomplikowanych pomiarów przy użyciu specjalistycznego sprzętu dostępnego w naszej ofercie.
Możliwość skorzystania z usług pomiarowych jest szczególnie ważna w przypadku, gdy dany pomiar jest jednorazowy i nie wymaga zakupu sprzętu badawczego lub w momencie kiedy klient chce przetestować możliwości oferowanego przez nas sprzętu na konkretnej aplikacji badawczej oczekując szczegółowych wyników pomiaru.
Duże zaplecze sprzętu demonstracyjnego pozwala na wykonanie szeregu usług z zakresu pomiarów drgań, akustyki, termowizji, rejestracji zdarzeń szybkich, skanowania 3D i wielu innych. Nasi doświadczeni inżynierowie posiadają dużą wiedzę na temat obsługiwanego przez siebie sprzętu jak i wieloletnią praktykę w wykonywaniu pomiarów. Przy szczególnie skomplikowanych zleceniach możliwe jest skorzystanie z wiedzy i doświadczenia kadry naukowej uczelni, ośrodków i instytucji badawczych z którymi utrzymujemy stały kontakt.


Każdorazowo, efektem wykonanych przez nas pomiarów jest zaawansowany raport pomiarowy szczegółowo opisujący badane zagadnienie, wraz z wynikami pomiarów i ich interpretacją.


Zakres wykonywanych przez nas pomiarów:
- pomiar hałasu i natężenia dźwięku,
- pomiar drgań, ciśnienia, siły,
- pomiary temperatury i jej rozkładu przy użyciu kamer termowizyjnych,
- rejestracja zjawisk szybkozmiennych,
- analiza modalna,
- testy udarowe,
- stacjonarne testy wibracyjne na wzbudniku elektrodynamicznym o sile 50 kN i skoku 100 mm p-p,
- i wiele innych.


Skontaktuj się z nami ze szczegółami swojej aplikacji badawczej aby uzyskać informacje na temat możliwości wykonania usługi pomiarowej.
W przypadku prostszych zagadnień, zachęcamy do skorzystania z możliwości wypożyczenia sprzętu pomiarowego.

Zapytanie o możliwość i warunki zrealizowania usługi pomiarowej