EC TEST Systems sp. z o. o. otrzymała wsparcie w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem programu jest wsparcie utrzymania działalności gospodarczej przedsiębiorców, którzy na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej.
Planowanym efektem projektu jest niezaprzestanie i utrzymanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki zostało udzielone wsparcie, tj. do 30 września 2020 roku.
Wartość projektu stanowi kwota 85.895.79 PLN i w całości finansowana jest z Funduszy Europejskich.

logo FE Inteligentny Rozwoj 300x165 - Program operacyjny inteligentny rozwoj 2014-2020
znak barw rp 300x165 - Program operacyjny inteligentny rozwoj 2014-2020
PARP Grupa PFR logo 300x165 - Program operacyjny inteligentny rozwoj 2014-2020
UE EFRR 300x165 - Program operacyjny inteligentny rozwoj 2014-2020