Polityka RODO

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator

Administratorem Państwa danych jest EC TEST Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Ciepłownicza 28, 31-574 Kraków.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych osobowych – Julią Szablowską, pisząc na adres e-mail: biuro@personal-data.pl