Seminaria i webinaria

WEBINARIUM: UPROSZCZONE POMIARY DRGAŃ, PRZY POMOCY MOBILNEGO CZUJNIKA Z WBUDOWANĄ CYFROWĄ AKWIZYCJĄ DANYCH

branzowe wtorki TMS digiducer
Data: 08.01.2019 Godzina: 10:00
Czas trwania: 35 minut
on-line