8-kanałowy układ kondycjonowania czujników, model LTT500

2010-05-27 Katarzyna Małysa

Nasz partner, niemiecka firma LTT Labortechnik Tasler GmbH – lider w produkcji urządzeń do ultraszybkiej akwizycji sygnałów przedstawia swój nowy produkt: układ kondycjonowania szerokiego zastosowania dla sygnałów statycznych i dynamicznych - LTT500.

Model LT500 jest układem kondycjonowania ogólnego zastosowania posiadający osiem kanałów konfigurowanych osobno przy użyciu dedykowanego oprogramowania.

LTT500 zapewnia możliwość kondycjonowania sygnału z wszystkich dostępnych czujników:

 • napięciowych (zakres napięć od 1 uV do 150 V),
 • prądowych,
 • rezystancyjnych,
 • ładunkowych (opcjonalnie),
 • tensometrycznych (układ pełnego mostka, pół-mostka, ćwierć-mostka),
 • ICP (IEPE) z kondycjonowaniem AC oraz DC (możliwość prowadzenia pomiarów quasi-statycznych za pomocą czujników piezoelektrycznych).

Wszystkie kanały są całkowicie wyposażone, nie ma potrzeby każdorazowej wymiany modułów w celu przystosowania ich do danej aplikacji.

Układ kondycjonowania LTT500 zapewnia ponadto:

 • pasmo od DC do 1 MHz przy spadku o zaledwie -0,02 dB!
 • możliwość wykonania obudowy w standardzie IP65 (odporna na udary i ostre warunki środowiskowe),
 • możliwość prądowego, lub napięciowego zasilania czujników,
 • sterowanie każdego z kanałów niezależnie za pomocą dedykowanego oprogramowania,
 • odczytywanie danych z czujników w standardzie TEDS,
 • funkcja automatycznego zerowania offsetu.

Kanały

8 różnicowych oraz galwanicznie izolowanych wejść z inteligentną detekcją błędów w standardzie TEDS

Obsługiwane czujniki

Napięciowe, ICP, tensometry, ładunkowe, prądowe itp.

Wejście

±1 µV do ±150 V

Przepustowość

DC – 1 MHz

Szum

-100 dB

Kondycjonowanie

DC, AC, 1Hz, AC 15 Hz różnicowe lub pojedyncze

Zasilanie czujników

Prądowo: 0 – 100 mA
Napięciowo: 0 – 20 V

Konfiguracja

Online poprzez PC (złącze USB lub Ethernet), działająca samodzielnie dzięki zapisanym ustawieniom w pamięci wewnętrznej

Warunki środowiskowe

IP65, 0 - 65°C, stosowany przy crash testach, zasilanie 12VDC