O firmie EC TEST Systems

Nasza firma specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań pomiarowych, diagnostycznych oraz symulacyjnych z zakresu drgań i akustyki oraz termowizji, kamer szybkich i skanerów 3D. Reprezentujemy w Polsce liderów tej branży, z których rozwiązań technologicznych korzysta m.in. przemysł motoryzacyjny, lotniczy i zbrojeniowy. Doskonałym uzupełnieniem tej oferty jest aktywna termowizja, w tym oprogramowanie i kamery termowizyjne.

o firmie grafika 2 - O firmie

Klienci korzystają z naszych kompleksowych rozwiązań z zakresu pomiarów procesów szybkozmiennych, takich jak eksplozje, ruchy obiektów z bardzo dużą prędkością, drgania, deformacje uderzeniowe, dynamika płynów itp. Ważną częścią asortymentu firmy są również zintegrowane systemy badawczo-rozwojowe do analiz termalnych (badanie naprężeń, wibrotermografia, termografia impulsowa i lockin) oraz rozwiązania do realizacji testów zmęczeniowych. Warto również wspomnieć o takich naszych produktach jak analizatory i kalibratory drgań, oprogramowanie do analizy modalnej i Multibody oraz wiele innych wyspecjalizowanych urządzeń służących m.in. do pomiarów akustyki budowlanej.

Dostarczane przez nas rozwiązania przyczyniają się do uruchomienia zaawansowanych stanowisk badawczo-rozwojowych.

misia wizja ECTS - O firmie
Misja EC TEST Systems
Dostarczamy wiedzę i nowoczesne rozwiązania inżynierskie.
Wizja EC TEST Systems
Poprzez ciągłe doskonalenie obsługi klienta dążymy do stania się liderem w dostarczaniu badawczego sprzętu pomiarowego w Polsce. Chcemy aby nasza wiedza i oferowane rozwiązania wspierały budowę innowacyjnych produktów oraz zapewniały rozwój nauki i przemysłu.
Posiadamy system zarządzania jakością ISO 9001:2015
Certyfikat numer: PL015996/P

BVCER SansQR ISO 9001 - O firmie

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy EC Test Systems Sp. z o. o.:

1. Czujniki:
FBGS International NV – światłowodowe systemy do pomiarów odkształceń
PCB Piezotronics – piezoelektryczne, laboratoryjne i przemysłowe czujniki drgań, ciśnienia oraz siły wraz z osprzętem
Philtec – optyczne czujniki przemieszczenia: analogowe oraz cyfrowe
Polytec – jednopunktowe wibrometry laserowe
SMART FIBRES – czujniki światłowodowe do pomiarów odkształceń, temperatury i drgań
Texsys International – żyroskopy, wzmacniacze do termopar i tensometrów, pirometry

2. Akustyka:
Microflown – czujniki prędkości cząstki (pomiar natężenia dźwięku), sondy natężeniowe
PCB Piezotronics – mikrofony pomiarowe i przedwzmacniacze
Siemens – rury impedancyjne
Sorama – kamery akustyczne
Qsources – rozwiązania z zakresu wzbudzania hałasu i wibracji

3. Testy wibracyjne:
DONGLING – wzbudniki elektrodynamiczne
The ModalShop – wzbudniki modalne wraz z osprzętem, kalibratory drgań i systemy kalibracji
Siemens – rejestratory i analizatory

4. Termowizja i NDT:
Automation Technology – termowizyjne badania nieniszczące, automatyzacja i monitorowanie w podczerwieni
Teledyne FLIR – naukowe kamery termowizyjne, systemy do wizualizacji gazów

5. Systemy pomiarowe:
LTT Labortechnik Tasler – rejestratory do ultraszybkiej akwizycji sygnałów pomiarowych
Polytec – wibrometry laserowe skanujące 1D i 3D (bezstykowe pomiary drgań w przestrzeni 3D), systemy badań mikrostruktur
Siemens- wielokanałowe laboratoryjne i przenośne analizatory
Surphaser – skanery 3D laserowe do obiektów wielkogabarytowych
TEAC – wielokanałowe systemy pomiarowe

6. Bezstykowa analiza ruchu:
Cavitar – laserowe oświetlenie impulsowe
Image Systems – oprogramowanie do analizy ruchu na podstawie informacji wizyjnej
Vision Research – kamery szybkie: pomiary przemieszczeń, prędkości i przyspieszeń liniowych oraz kątowych poprzez analizę informacji wizyjnej
LaiTronic – analiza ruchu człowieka w przestrzeni

7. Oprogramowanie:
FlexPro – oprogramowanie do analizy sygnału off-line
Simcenter Amesim – oprogramowanie do symulacji układów mechatronicznych
Simcenter Testlab – zaawansowane oprogramowanie do pomiarów i złożonych analiz wibroakustycznych
MOBIUS – oprogramowanie szkoleniowe z zakresu diagnostyki drgań i utrzymania ruchu

8. Telemetria:
KMT- Kraus Messtechnik GmbH – systemy telemetryczne

9. Bioinżynieria:
Teledyne FLIR – naukowe kamery termowizyjne
Polytec – bezkontaktowy pomiar drgań tkanek
LaiTronic – analiza ruchu człowieka w przestrzeni (motion capture)

O profilu działalności pozostałych spółek wchodzących w skład EC Grupy mogą Państwo zaczerpnąć informacji tutaj.