POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ PLIKÓW COOKIES

POLITYKA KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza polityka korzystania ze strony internetowej („Polityka”) określa warunki, na jakich EC TEST Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Administrator”) udostępnia nieodpłatnie możliwość korzystania ze strony internetowej: www.ects.pl („Strona”)
 2. Właścicielem i Administratorem Strony jest EC TEST Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Ciepłownicza 28
 3. Polityka zostaje nieodpłatnie udostępniona na stronie internetowej www.ects.pl
  w formie umożliwiającej nieodpłatne utrwalanie, przechowywanie oraz odtwarzanie Strony przez osobę fizyczną korzystającą ze Strony („Użytkownik”)
 4. Korzystanie ze Strony przez Użytkownika odbywa się na zasadach określonych w Polityce
 5. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Polityki. Korzystanie
  ze Strony jest tożsame z akceptacją i przestrzeganiem Polityki
 6. Do korzystania ze Strony niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia mającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www
 7. Wszelkie informacje przedstawione i udostępnianie na Stronie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią̨ oferty w rozumieniu art. 66 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
 8. Zakazane jest wykorzystywanie przez Użytkownika Strony w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy EC TEST Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

§ 2 PLIKI COOKIES

 1. Strona zapisuje w urządzeniach Użytkowników dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są̨ zapisywane i przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych („Pliki cookies”)
 2. Użytkownik po wejściu na Stronę może wyrazić zgodę na używanie Plików cookies lub nie wyrazić takiej zgody poprzez wybór w oknie swojej przeglądarki internetowej odpowiedniej opcji
 3. Ograniczenia stosowania Plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie
 4. Na Stronie wykorzystywane są Pliki cookies Google Analytics oraz Google AdWords
 5. Pliki cookies, o których mowa w ustępie poprzedzającym, wykorzystywane są w celu:
  • analizowania ruchu na Stronie
  • optymalizacji wyglądu, zawartości oraz sposobu działania Strony
  • mierzenia skuteczności przeprowadzanych kampanii marketingowych
  • dostosowania reklam do indywidualnych preferencji Użytkownika
 6. Uzyskane dzięki zastosowaniu Plików cookies informacje na temat korzystania z tej witryny, będą przesyłane i przechowywane poza EOG, na serwerach Google
  w Stanach Zjednoczonych
 7. Podstawa prawna korzystania z usługi: art. 6 ust. 1 lit. a) i f)  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) – w uzasadnionym interesie, skierowania przez Administratora do odwiedzających stronę internetową reklam poprzez umieszczanie spersonalizowanych, opartych na odsetkach reklam dla odwiedzających stronę internetową dostawcy, gdy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci Google Display Network
 8. Strona posiada zaaplikowany system SALESmanago, który umożliwia profilowanie jej Użytkownika
 9. Po wejściu na Stronę Użytkownik otrzymuje Plik cookies śledzący SMUUID. System zbiera anonimowe dane o aktywności Użytkownika na Stronie (informacje o czasie, odwiedzanych podstronach/zakładkach)
 10. Więcej szczegółów o Plikach cookies używanych przez SALESmanago Użytkownik może uzyskać wchodząc na stronę: http://pomoc.salesmanago.pl/monitorowanie-kontaktow-zasada-dzialania-i-zakres-zbieranych-informacji/
 11. Użytkownik, po wypełnieniu formularza kontaktowego lub zasubskrybowaniu newslettera na Stronie otrzymuje nowe Pliki cookies, które służą do profilowania jego aktywności na Stronie i są przypisywane do podanego podczas rejestracji adresu
  e-mail
 12. Administrator Strony może przeglądać wszystkie zapisane dane osobowe Użytkownika Strony, tj.: imię i nazwisko, adres, kod pocztowy, miejscowość, telefon, e-mail, organizacja, adres IP, aktywność na Stronie – statystki dotyczące odwiedzin podstron oraz spędzonego na nich czasu w celach analitycznych – do określenia stopnia zainteresowania danymi produktami
 13. Osoba, która żąda usunięcia jej danych osobowych, o których mowa powyżej, może skontaktować się z Administratorem w celu usunięcia swoich danych osobowych
 14. W ramach korzystania ze Strony stosowane są następujące rodzaje Plików cookies:
 • sesyjne (session cookies) – są plikami składowanymi tymczasowo na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia zawartości strony internetowej lub przeglądarki internetowej
 • stałe (persistent cookies) – pliki, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas obowiązywania określony w parametrach Plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika
 1. Pliki cookies spełniają wiele funkcji na Stronie, które zostały opisane poniżej (jeżeli informacje są niewystarczające Użytkownik może skontaktować się
  z Administratorem):
 • zapewnianie bezpieczeństwa — Pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania Użytkownika oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu
  z panelu klienta. Służą zatem do ochrony danych osobowych Użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych
 • wpływ na procesy i wydajność korzystania ze Strony — Pliki cookies usprawniają działanie Strony i umożliwiają korzystanie z funkcji na niej dostępnych, co jest związane m.in. z zapamiętywaniem ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na Stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na Stronie i poszczególnych podstronach
 • stan sesji — w Plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzysta ze Strony, np. które podstrony najczęściej wyświetla. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji”, pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania Strony
 • utrzymanie stanu sesji — jeżeli Użytkownik loguje się do swojego panelu, to Pliki cookies umożliwiają podtrzymanie sesji. Oznacza to, że po przejściu na inną podstronę nie trzeba każdorazowo podawać ponownie loginu i hasła, co sprzyja komfortowi korzystania ze Strony;
 • tworzenie statystyk — Pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony (jak wielu otwiera Stronę, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie, itp.). Dzięki temu można stale ulepszać Stronę i dostosowywać jej działanie do preferencji Użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystywane są narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics, Google AdWords; oprócz raportowania statystyk użytkowania Strony pikselowy Google Analytics oraz Google AdWords może również służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej Plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu Użytkownikowi bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci
 • korzystanie z funkcji reklamowych – na Stronie znajduje się tzw. Piksel Facebooka, który umożliwia wyświetlanie reklam użytkownikom portalu Facebook, którzy wcześniej odwiedzili stronę www.ects.pl (tzw. Remarketing). Oprócz Piksela Facebooka na Stronie wykorzystywane jest do niego podobne narzędzie, które udostępnia Google, co umożliwia wyświetlanie reklamy w wyszukiwarce Google i w sieci reklamowej Google
 • korzystanie z funkcji analitycznych – na Stronie wykorzystywane jest oprogramowanie SALESmanago, za pomocą którego można śledzić aktywność Użytkownika i dostosowywać działania marketingowe do jego preferencji. Narzędzie SALESmanago pokazuje między innymi jakie podstrony odwiedził Użytkownik. Na podstawie danych zbieranych przez SALESmanago można stosować tzw. Marketing Automation – automatycznie dostosowywać treści dla Użytkownika Strony (np. wysłać automatycznego maila z rabatem osobie, która porzuciła koszyk (taka osoba musi wcześniej zgodzić się na wysyłkę treści marketingowych)

§ 3 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

 1. Za pośrednictwem Strony zbierane są informacje zawarte w Plikach cookies tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do zarządzania Stroną, analizowania ruchu na Stronie, optymalizacji wyglądu, zawartości oraz sposobu działania Strony. Co do zasady pliki cookies nie zawierają informacji pozwalających na samodzielną identyfikację Użytkownika. Jednakże w pewnych sytuacjach niektóre z informacji,  w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą zostać uznane za dane osobowe. Do takich informacji, które mogą mieć charakter danych osobowych, zastosowanie znajdują zasady przetwarzania danych osobowych znajdujące się w niniejszym paragrafie
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika korzystającego ze Strony odczytywanych z Plików cookies jest EC TEST Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Krakowie, ul. Ciepłownicza 28, e-mail: biuro@ects.pl
 3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem: biuro@personal-data.pl
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu umożliwienia Użytkownikowi korzystanie ze Strony. Podstawą prawną dla zbierania danych Użytkownika odczytywanych z Plików cookies jest art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia 2016/679 o ochronie danych osobowych (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) – uzasadniony interes Administratora. Tym uzasadnionym interesem jest prowadzenie analiz statystycznych dotyczących Użytkownika na potrzeby Administratora oraz optymalizacja i udoskonalanie Strony
 5. Użytkownik może uzyskać dostęp do swoich danych w formie zbieranej poprzez analizę zawartości Plików cookies, w treści w jakiej znajdują się na dysku komputera, które są następnie wykorzystywane przez witrynę oraz w każdej chwili je usunąć
 6. Dane osobowe Użytkownika będą̨ przechowywane przez okres nie dłuższy, niż to jest konieczne w związku z korzystaniem ze Strony, a po tym okresie mogą być przechowywane dla celów i przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 7. Użytkownikowi, którego dane dotyczą, przysługuje prawo do usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (także wobec profilowania), jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. W procesie umożliwiania Użytkownikowi korzystania ze Strony podejmowane są decyzje w sposób zautomatyzowany, czyli na podstawie automatycznej analizy danych. Profilowanie jest wykonywane w celach analitycznych – do określenia stopnia zainteresowania danymi produktami oraz za pomoc systemu SALESmanago w celach obserwacji i zapisywania sposobów zachowania (tzw. profil behawioralny). Profilowanie odbywa się na zasadach określonych w § 2 Polityki

§ 3a FORMULARZE KONTAKTOWE – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest EC TEST Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Krakowie, ul. Ciepłownicza 28, adres e-mail: biuro@ects.pl.

 1. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych Użytkownik może kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych – Julią Szablowską, pisząc na adres: biuro@personal-data.pl
 2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. a) i f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) – w celu prowadzenia i archiwizowania korespondencji, przesyłania informacji i kierowania odpowiedzi na wskazany wyżej adres e-mail (w przypadku wyrażenia zgody)
 1. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie:
 • podmioty upoważnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 • podmioty współpracujące oraz realizujące usługi dla Administratora
 1. Dane będą przechowywane:
 • przez okres wymiany i archiwizacji korespondencji z Administratorem lub do momentu wycofania zgody
 1. Użytkownik posiada prawo do:
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 • do sprostowania swoich danych
 • do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • do usunięcia danych osobowych
 • do ograniczenia przetwarzania danych
 • do przenoszenia swoich danych
 • do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (także wobec profilowania)
 • do wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 1. Podanie danych jest w pełni dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody skutkował będzie brakiem możliwości prowadzenia korespondencji
 2. W procesie wymiany korespondencji z Użytkownikiem na podstawie podanych w formularzu danych, podejmowane są decyzje w sposób zautomatyzowany, czyli na podstawie automatycznej analizy danych. Profilowanie jest wykonywane w celach analitycznych – do określenia stopnia zainteresowania danymi produktami oraz za pomoc systemu SALEmanago w celach obserwacji i zapisywania sposobów zachowania (tzw. profil behawioralny). Profilowanie odbywa się na zasadach określonych w § 2 Polityki

§ 3b NEWSLETTER – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest EC TEST Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Krakowie, ul. Ciepłownicza 28, adres e-mail: biuro@ects.pl

 1. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych Użytkownik może kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych – Julia Szablowską, pisząc na adres: biuro@personal-data.pl
 2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) – w celu przesyłania informacji o działaniu firmy na wskazany adres e-mail (w przypadku wyrażenia zgody)
 1. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie:
 • podmioty upoważnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 • podmioty współpracujące oraz realizujące usługi dla Administratora
 1. Dane będą przechowywane:
 • przez okres subskrypcji newslettera lub do momentu wycofania wyrażonej zgody
 1. Użytkownik posiada prawo do:
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 • do sprostowania swoich danych
 • do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • do usunięcia danych osobowych
 • do ograniczenia przetwarzania danych
 • do przenoszenia swoich danych
 • do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (także wobec profilowania)
 • do wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 1. Podanie danych jest w pełni dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody skutkował będzie brakiem możliwości przesłania informacji.
 2. W procesie przesyłania informacji Użytkownikowi na podstawie podanych danych, podejmowane są decyzje w sposób zautomatyzowany, czyli na podstawie automatycznej analizy danych. Profilowanie jest wykonywane w celach analitycznych – do określenia stopnia zainteresowania danymi produktami oraz za pomocą systemu SALEmanago w celach obserwacji i zapisywania sposobów zachowania (tzw. profil behawioralny). Profilowanie odbywa się na zasadach określonych w § 2 Polityki

 

§ 4 OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. O ILE OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA NIE STANOWIĄ INACZEJ, NIEZALEŻNIE OD INNYCH POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ POLITYKI, W ŻADNYM WYPADKU ADMINISTRATOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY, W TYM UTRACONE KORZYŚCI, SZKODY POŚREDNIE LUB WTÓRNE WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA ZE STRONY PRZEZ UŻYTKOWNIKA, CHYBA ŻE MAJĄCE ZASTOSOWANIE PRAWO STANOWI INACZEJ. W SZCZEGÓLNOŚCI ADMINISTRATOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA:
 • DECYZJE LUB DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA NA PODSTAWIE DANYCH ZAWARTYCH NA STRONIE LUB W NINIEJSZEJ POLITYCE
 • INWESTYCJE FINANSOWE LUB JAKIEKOLWIEK INNE, PRAWNE LUB FAKTYCZNE OPERACJE, DZIAŁANIA LUB ZANIECHANIA PODJĘTE NA PODSTAWIE STRONY PRZEZ UŻYTKOWNIKA
 • NIEPRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE STRONY
 • PROBLEMY Z TYMCZASOWĄ DYSFUNKCJĄ STRONY
 • DZIAŁANIA LUB ZANIECHANIA OSÓB TRZECICH, ZA KTÓRE ADMINISTRATOR NIE ODPOWIADA
 • ZDARZENIA SIŁY WYŻSZEJ
 • ZDARZENIA ZAWINIONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA
 • ZA WSZELKIE REGULACJE PRAWNE, KTÓRE ULEGNĄ ZMIANIE PODCZAS KORZYSTANIA ZE STRONY PRZEZ UŻYTKOWNIKA, A MAJĄCE WPŁYW NA KORZYSTANIE ZE STRONY. W PRZYPADKU ZMIAN REGULACJI PRAWNYCH ADMINISTRATOR ZOBOWIĄZANY JEST DO SKORYGOWANIA REGUŁ KORZYSTANIA ZE STRONY
 1. UŻYTKOWNIK PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU NARUSZENIA POSTANOWIEŃ POLITYKI ORAZ SKUTKÓW TAKIEGO NARUSZENIA

§ 5 PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie treści zamieszczone na Stronie korzystają z ochrony prawnoautorskiej i są własnością EC TEST Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Krakowie, ul. Ciepłownicza 28,  adres e-mail: biuro@ects.pl
 2. Użytkownik ma prawo do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na Stronie jedynie w zakresie dozwolonego użytku. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez Administratora

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Polityką zastosowanie znajdują̨ przepisy prawa obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
 2. Polityka obowiązuje od dnia opublikowania na Stronie
 3. Administrator ma prawo modyfikować Stronę, zawiesić jej działanie albo zaprzestać prowadzenia Strony
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki w każdym czasie. Zmiana treści Polityki staje się skuteczna z momentem zamieszczenia Polityki w zmienionej wersji na Stronie
 5. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej Polityki będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Administratora