Oferta EC TEST Systems składa się z wiodących technicznie przyrządów pomiarowych, pozyskiwanych od najważniejszych producentów z tej branży. Dzięki temu dostarczamy klientom wyłącznie zaawansowany sprzęt o parametrach zgodnych ze światowymi standardami. W obszarze bezstykowej analizy ruchu proponujemy wysokiej klasy oprogramowanie TEMA firmy Image Systems AB, które umożliwia przeprowadzenie szczegółowych badań zarejestrowanych obiektów pod kątem wektorowych właściwości fizycznych, takich jak przemieszczenie, prędkość i przyspieszenie. Co więcej, klienci znajdą w naszym asortymencie również systemy trójwymiarowego analizowania ruchu człowieka w czasie rzeczywistym, a także współpracujące z nimi urządzenia typu „Force Plate” przeznaczone do pomiaru poziomu nacisku stopy oraz rozkładu ciężaru na podłożu.

Na czym polega bezstykowa analiza ruchu i do czego jest wykorzystywana?

Oprogramowanie znajdujące się w naszej ofercie umożliwia wykonanie precyzyjnych badań konkretnych obiektów (np. ludzi albo pojazdów mechanicznych). Dzięki niemu można poznać ich wektorowe właściwości fizyczne takie, jak: przemieszczenie, prędkość, przyspieszenie liniowe i kątowe. Z przyrządów pomiarowych oraz oprogramowania do przeprowadzania bezstykowej analizy ruchu korzysta się m.in. w branży motoryzacyjnej, militarnej i rehabilitacyjnej.

Na badanym obiekcie umieszcza się specjalne małe kamery albo markery. Współpracują one z oprogramowaniem komputerowym, dzięki czemu można np. analizować ruchy człowieka w trzech wymiarach w czasie rzeczywistym albo dynamikę ruchu pojazdów mechanicznych. Czujniki te mają swoje unikatowe ID i cały czas przesyłają informacje dotyczące swojego aktualnego położenia. Systemy kamer, które z nimi współpracują, na bieżąco śledzą i rejestrują pozycję markerów. W ten sposób powstaje model, dzięki któremu można np. usprawnić funkcjonowanie pojazdów, maszyn albo wypracować nowe, skuteczne metody leczenia bądź rehabilitacji.

Show sidebar

Analiza ruchu człowieka w przestrzeni (2)

Oprogramowanie do analizy ruchu na podstawie informacji wizyjnej (1)

Systemy GPS/INS dla motoryzacji (3)

Systemy GPS/INS dla nawigacji i georeferencji (3)