DANE KONTAKTOWE

W naszej ofercie znajdą Państwo produkty, usługi i aplikacje z zakresu drgań i akustyki takie jak czujniki światłowodowe, skanery 3D, kamery termowizyjne oraz oprogramowanie symulacyjne. Więcej o oferowanych rozwiązaniach technologicznych i możliwościach ich zastosowania można się dowiedzieć, kontaktując się z naszą firmą.

EC TEST Systems Sp. z o.o.
ul. Ciepłownicza 28, 31-574 Kraków
tel.: +48 12 627 77 77, fax: +48 12 627 77 70
e-mail: biuro@ects.pl

 Należymy do EC GRUPA / We are part of EC GRUPA

NIP / VAT UE: PL9452048702
KRS / Company’s register number: KRS 0000248156
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy / share capital: 500 000 PLN
Numer w rejestrze BDO: 000005223
Numer D-U-N-S: 522142058