Kamera termowizyjna i miernik cęgowy - narzędzia niezbędne w przemyśle