Termowizyjne Badania Nieniszczące, Automatyzacja I Monitorowanie W Podczerwieni