Termowizyjne Badania Nieniszczące, Automatyzacja I Monitorowanie W Podczerwieni

  • C-CheckIR: Mobilny system do badań nieniszczących materiałów kompozytowych
  • termowizyjny system pomiarowy do badań nieniszczących NDT