6. SmartAccel - Światłowodowy czujnik drgań

Producent: SmartFibres

Opis produktu

SmartAccel - Światłowodowy czujnik drgań.

Jednoosiowy akcelerometr światłowodowy z siatką Bragga.

Światłowodowe czujniki drgań występują w dwóch wersjach: SmartAccel-40g i SmartAccel-100g. Są to jednoosiowe czujniki FBG do zastosowań przy pomiarach wysokich częstotliwości oraz dużych amplitud drgań. Czujniki te są idealnym rozwiązaniem do pomiarów na maszynach wirujących, czujnik jest w stanie wykazać mechaniczną degradację układu przeniesienia napędu. Kilka czujników typu SmartAccel może być zwielokrotnionych ze sobą aby stworzyć układ monitorowania drgań w dwóch lub trzech osiach. Czujniki SmartAccel mogą być również zwielokrotnione z innymi czujnikami światłowodowymi w celu stworzenia zaawansowanego systemu monitoringu konstrukcji pod kątem różnych wielkości. Dzięki wprowadzeniu światłowodowych czujników drgań – systemy pomiarowe oparte o czujniki FBG są w stanie monitorować odkształcenie, przemieszczenie, temperaturę ciśnienie jak i drgania – jednocześnie na jednym kanale!

Właściwości:

SmartAccel-40g

SmartAccel-100g

Zakres pomiarowy [g]

+/- 0 do 40

+/- 0 do 100

Szerokość pasma [Hz]

0 do 1 000
(rezonans >1.3 kHz)

0 do 350
(rezonans ~ 700 Hz)

Czułość [pm/g]

nominalnie 4~10
(@ 80 Hz)

nominalnie 16
(dla 80 Hz)

Temperatura pracy [°C]

-20 do +80

-40 do +80

Wymiary [mm]

35x2x20

38x9x19

Waga [g]

30

28

Sensor FBG

Długość fali (nm): 1530-1570

R > 80%

FWHM < 0.8 nm

SLSR >10 dB

 Długość fali (nm): 1530-1570

R > 80%

FWHM < 0.8 nm

SLSR > 10 dB

Rodzaj światłowodu

Jednomodowy SMF-28, 9/125 μm

 Jenomodowy SMF-28,
9/12 μm

Zapytaj o przedmiot